III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 25.01.2021 do 19.01.2022
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
UNIQA d.d.s. 457 313 125,99 -0,23 % 15,03 %
DDS Tatra banky d.d.s. 967 145 636,00 0,35 % 31,78 %
STABILITA d.d.s. 427 627 369,63 -0,01 % 14,05 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 191 126 632,78 0,36 % 39,14 %
Spolu: 3 043 212 764,40 0,12 % 100,00 %