III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 04.08.2020 do 29.07.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
UNIQA d.d.s. 436 371 388,51 1,55 % 14,94 %
DDS Tatra banky d.d.s. 927 844 013,00 1,21 % 31,76 %
STABILITA d.d.s. 418 717 194,64 0,90 % 14,33 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 138 322 355,54 1,47 % 38,97 %
Spolu: 2 921 254 951,69 1,28 % 100,00 %