III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 19.05.2020 do 12.05.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
UNIQA d.d.s. 416 885 444,77 0,04 % 14,90 %
DDS Tatra banky d.d.s. 887 738 012,00 0,71 % 31,73 %
STABILITA d.d.s. 408 115 132,00 0,07 % 14,59 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 085 365 328,09 0,46 % 38,79 %
Spolu: 2 798 103 916,86 0,32 % 100,00 %