III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 29.10.2020 do 22.10.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
UNIQA d.d.s. 447 709 650,09 1,30 % 14,99 %
DDS Tatra banky d.d.s. 950 591 556,00 1,50 % 31,83 %
STABILITA d.d.s. 422 327 195,78 0,12 % 14,14 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 165 535 789,11 1,15 % 39,03 %
Spolu: 2 986 164 190,98 1,02 % 100,00 %