UNIQA d.d.s.

UNIQA d.d.s. momentálne ponúka 4 doplnkové dôchodkové fondy

Doplnková dôchodková spoločnosť UNIQA d.d.s., a.s. vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne DDP LIPA v roku 2006 (Pôvodná DDP LIPA vznikla v roku 1999 a po vstupe švajčiarskeho kapitálu v roku 2002 ďalej pôsobila pod názvom DDP CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS.). Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je najmenšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou slovenského tretieho piliera (zo štyroch DDS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka: 2 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (Globálny akciový príspevkový DDF a Príspevkový DDF) a 1 výplatný doplnkový dôchodkový fond (Výplatný DDF). Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 28.10.2020 do 22.10.2021
Fond AHDDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Globálny akciový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,057682 15,09 % 15,21 % -2,54 % 5,94
Príspevkový DDF (Konzervatívny príspevkový) 0,043717 4,14 % 4,73 % -1,29 % 3,22
Výplatný DDF (Výplatný) 0,033606 -0,40 % 0,80 % -1,20 % -0,33
Indexový globálny d.d.f. (Rastový príspevkový) 0,047396 32,17 % 32,19 % -4,89 % 6,58
Priemer: 0,045600 12,75 % 13,23 % -2,48 % 3,85
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.