NN Tatry -Sympatia d.d.s.

NN Tatry -Sympatia d.d.s. momentálne ponúka 5 doplnkových dôchodkových fondov

Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla transformáciou z Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry–Sympatia v roku 2006. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je najväčšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou slovenského tretieho piliera (zo štyroch DDS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber: 3 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (Rastový príspevkový DDF, Vyvážený príspevkový DDF a Konzervatívny príspevkový DDF) a 1 výplatný doplnkový dôchodkový fond (Výplatný DDF). Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 15.04.2020 do 09.04.2021
Fond AHDDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Konzervatívny príspevkový DDF (Konzervatívny príspevkový) 0,039746 3,27 % 3,56 % -0,46 % 7,09
Rastový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,052977 24,77 % 24,77 % -5,54 % 4,47
Vyvážený príspevkový DDF (Vyvážený príspevkový) 0,042214 10,87 % 12,04 % -3,03 % 3,59
Výplatný DDF (Výplatný) 0,039454 2,68 % 3,09 % -0,54 % 4,93
Indexový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,041828 39,99 % 39,99 % -7,38 % 5,42
Priemer: 0,043244 16,32 % 16,69 % -3,39 % 5,10
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.