NN Tatry -Sympatia d.d.s.

NN Tatry -Sympatia d.d.s. momentálne ponúka 5 doplnkových dôchodkových fondov

Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. vznikla transformáciou z Prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne Tatry–Sympatia v roku 2006. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je najväčšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou slovenského tretieho piliera (zo štyroch DDS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber: 3 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (Rastový príspevkový DDF, Vyvážený príspevkový DDF a Konzervatívny príspevkový DDF) a 1 výplatný doplnkový dôchodkový fond (Výplatný DDF). Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 22.01.2021 do 19.01.2022
Fond AHDDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Konzervatívny príspevkový DDF (Konzervatívny príspevkový) 0,039501 -0,76 % 1,03 % -1,80 % -0,42
Rastový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,056504 9,82 % 12,39 % -4,06 % 2,42
Vyvážený príspevkový DDF (Vyvážený príspevkový) 0,043510 3,47 % 5,80 % -3,08 % 1,13
Výplatný DDF (Výplatný) 0,038849 -1,78 % 0,39 % -2,16 % -0,82
Indexový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,043552 11,05 % 15,93 % -5,70 % 1,94
Priemer: 0,044383 4,36 % 7,11 % -3,36 % 0,85
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.