DDS Tatra banky d.d.s.

DDS Tatra banky d.d.s. momentálne ponúka 6 doplnkových dôchodkových fondov

Doplnková dôchodková spoločnosť DDS Tatra banky, d.d.s., a.s. vznikla v roku 1998. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je druhou najväčšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou slovenského tretieho piliera (zo štyroch DDS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber: 4 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (Rastový príspevkový DDF, Vyvážený príspevkový DDF, Konzervatívny príspevkový DDF a Zaistený príspevkový DDF) a 1 výplatný doplnkový dôchodkový fond (Výplatný DDF). Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 28.10.2020 do 26.10.2021
Fond AHDDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Comfort life 2040 príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,046051 20,85 % 20,85 % -2,87 % 7,26
Comfort life 2030 príspevkový DDF (Vyvážený príspevkový) 0,043079 10,57 % 10,58 % -1,66 % 6,36
Dôchodkový výplatný DDF (Výplatný) 0,035770 -0,24 % 0,22 % -0,48 % -0,51
Comfort life 2020 príspevkový DDF (Konzervatívny príspevkový) 0,035309 4,47 % 4,67 % -0,72 % 6,21
Comfort life 2050 príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,046102 24,97 % 24,97 % -3,31 % 7,54
Comfort life 2060 príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 0,040854 22,86 % 22,86 % -3,59 % 6,37
Priemer: 0,041194 13,91 % 14,03 % -2,11 % 5,54
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.