Podielové fondy

Názov Správca Mena Kurz  /
Zmena za týždeň
Výnos  /
Výnos p.a.
Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima  /
Maximálny prepad
Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
Raiffeisen EmergingMarkets Rent
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


Raiffeisen Energie Aktien
Akciové fondy
Tatra Asset Management


Raiffeisen Eurasien Aktien
Akciové fondy
Tatra Asset Management


Raiffeisen Österreich Aktien
Akciové fondy
Tatra Asset Management


Raiffeisen Osteuropa Aktien
Akciové fondy
Tatra Asset Management


Raiffeisen Pazifik Aktien
Akciové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Americký akciový
Akciové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Balanced Fund
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Dlhopisový fond
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Dynamic Balanced Fund
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - DynamicAlpha Fund
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Dynamický dlhopisový fond
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Európsky akciový
Akciové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Komoditný fond
Fondy alternatívnych investícií
Tatra Asset Management


TAM - NewMarkets o.p.f.
Akciové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Premium Harmonic
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Premium Strategic
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Private Growth
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Private Growth 1
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Private Growth 2
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - PrivateExclusive Fund
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - PrivatePersonal I.
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management


TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Raiffeisen European High Yield Fund
Dlhopisové fondy
Tatra Asset Management


TAM - Realitný Fond
Realitné fondy
Tatra Asset Management


TAM - SmartFund
Zmiešané fondy
Tatra Asset Management