Podielové fondy

Názov Správca Mena Kurz  /
Zmena za týždeň
Výnos  /
Výnos p.a.
Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima  /
Maximálny prepad
Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
VÚB AM - Active Bond fund
Dlhopisové fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Active Magnifica
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
Dlhopisové fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Dynamické portfólio
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Edícia 2018
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Edícia Svet
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Fond Bankových vkladov
Fondy krátkodobých investícií
VÚB Asset Management


VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Magnifica Edícia I
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Magnifica Edícia II
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Magnifica Edícia III
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management


VÚB AM - Rezervný fond
Fondy krátkodobých investícií
VÚB Asset Management


VÚB AM - Vyvážený rastový fond
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management