Podielové fondy

Názov Správca Mena Kurz  /
Zmena za týždeň
Výnos  /
Výnos p.a.
Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima  /
Maximálny prepad
Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
AM SLSP - Erste Private Banking Conservative
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Euro Plus Fond
Fondy krátkodobých investícií
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Eurový dlhopisový fond
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Akciové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Globálny akciový fond
Akciové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.
Fondy peňažného trhu
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Realitný fond
Realitné fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne


AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne