Podielové fondy

Názov Správca Mena Kurz  /
Zmena za týždeň
Výnos  /
Výnos p.a.
Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima  /
Maximálny prepad
Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - 365. world o.p.f.
Akciové fondy
Prvá Penzijná


PP - Dynamické portfólio o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - Eurofond o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - Kapitálový Fond o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - KLM real estate fund o.p.f.
Realitné fondy
Prvá Penzijná


PP - Konzervatívne portfólio o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
Fondy krátkodobých investícií
Prvá Penzijná


PP - NÁŠ PRVÝ REALITNÝ š.p.f.
Realitné fondy
Prvá Penzijná


PP - Office real estate fund o.p.f.
Realitné fondy
Prvá Penzijná


PP - USA TOP Fond o. p. f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná


PP - Vyvážené portfólio o.p.f.
Zmiešané fondy
Prvá Penzijná