Podielové fondy

Názov Správca Mena Kurz  /
Zmena za týždeň
Výnos  /
Výnos p.a.
Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima  /
Maximálny prepad
Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Bond Dynamic
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - CE Bond o.p.f.
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Český konzervativní
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Energy Fund, o.p.f.
Fondy alternatívnych investícií
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - EURO Bond
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - EURO Cash
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Global Index
Akciové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Growth Opportunities
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - KD Russia
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Realitné fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Optimal Balanced
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Protected Equity 1
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Protected Equity 2
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IaD - Prvý realitný fond
Realitné fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.


IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Fondy krátkodobých investícií
IAD Investments, správ. spol., a.s.