Podielové fondy

Názov Správca Mena 1 týždeň  /
2 týždne
1 mesiac  /
2 mesiace
3 mesiace  /
6 mesiacov
1 rok  /
2 roky
3 roky  /
5 rokov
AM SLSP - Erste Private Banking Conservative
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Euro Plus Fond
Fondy krátkodobých investícií
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Eurový dlhopisový fond
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov
Akciové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Globálny akciový fond
Akciové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Inštitucionálny I1, š.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Inštitucionálny I2, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f.
Fondy peňažného trhu
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 2, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Privátny P11, o.p.f.
Dlhopisové fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Realitný fond
Realitné fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne
AM SLSP Svetové akcie, o.p.f.
Zmiešané fondy
Asset Management Slovenskej sporiteľne