Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 15.06.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -0,40 % 0,00 % -0,40 % -1,00
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -0,73 % 0,00 % -0,73 % -1,00
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -0,46 % 0,00 % -0,46 % -1,00
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -0,09 % 0,00 % -0,09 % -1,00
AXA EUR Konto 0,045723 -0,02 % 0,00 % -0,02 % -1,00
AXA CZK Konto 0,043203 -0,53 % 0,00 % -0,53 % -1,00
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 -0,99 % 0,00 % -0,99 % -1,00
GIS Global Equity Allocation 137,795000 -1,08 % 0,00 % -1,08 % -1,00
IAD - KD Russia 0,020358 -0,54 % 0,00 % -0,54 % -1,00
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -2,11 % 0,00 % -2,11 % -1,00
IAD - Protected Equity 1 0,037157 -0,02 % 0,00 % -0,02 % -1,00
IAD - Protected Equity 2 0,035499 0,01 % 0,01 % 0,00 % N/A
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -0,88 % 0,00 % -0,88 % -1,00
Archipel Portfolio Pro August 95 12,053300 -0,84 % 0,00 % -0,84 % -1,00
Archipel Portfolio Pro February 95 11,541000 -0,63 % 0,00 % -0,63 % -1,00
Archipel Portfolio Pro May 90 12,839800 -1,87 % 0,00 % -1,87 % -1,00
Archipel Portfolio Pro November 90 363,974500 -1,40 % 0,00 % -1,40 % -1,00
Horizon USD Low 91,790507 -0,73 % 0,00 % -0,73 % -1,00
KBC Flexible Comfort 984,920000 -0,30 % 0,00 % -0,30 % -1,00
KBC Flexible Plan 56,980000 -0,96 % 0,00 % -0,96 % -1,00
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 005,790000 -0,87 % 0,00 % -0,87 % -1,00
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 035,090000 -1,45 % 0,00 % -1,45 % -1,00
IN.Focus 2030 105,260000 -1,34 % 0,00 % -1,34 % -1,00
IN.Focus 2035 105,800000 -1,54 % 0,00 % -1,54 % -1,00
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 -3,12 % 0,00 % -3,12 % -1,00
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 -1,65 % 0,00 % -1,65 % -1,00
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 -0,37 % 0,00 % -0,37 % -1,00
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 -0,67 % 0,00 % -0,67 % -1,00
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 -2,27 % 0,00 % -2,27 % -1,00
Raiffeisen-Active-Commodities 60,550000 -3,49 % 0,00 % -3,49 % -1,00
TAM - SmartFund 0,110077 -0,12 % 0,00 % -0,12 % -1,00
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106910 -0,29 % 0,00 % -0,29 % -1,00
TAM - Private Growth 1 0,038677 -0,37 % 0,00 % -0,37 % -1,00
TAM - Private Growth 2 0,040586 -0,50 % 0,00 % -0,50 % -1,00
TAM - Balanced Fund 0,102930 -0,37 % 0,00 % -0,37 % -1,00
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102809 -0,59 % 0,00 % -0,59 % -1,00
TAM - Private Growth 0,035289 -0,19 % 0,00 % -0,19 % -1,00
TAM - Premium Harmonic 0,036310 -0,21 % 0,00 % -0,21 % -1,00
TAM - Premium Strategic 0,036411 -0,28 % 0,00 % -0,28 % -1,00
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 -0,48 % 0,00 % -0,48 % -1,00
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -0,17 % 0,00 % -0,17 % -1,00
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -0,58 % 0,00 % -0,58 % -1,00
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 -0,54 % 0,00 % -0,54 % -1,00
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -0,38 % 0,00 % -0,38 % -1,00
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -0,24 % 0,00 % -0,24 % -1,00
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -0,58 % 0,00 % -0,58 % -1,00
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -0,32 % 0,00 % -0,32 % -1,00
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -0,45 % 0,00 % -0,45 % -1,00
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -0,48 % 0,00 % -0,48 % -1,00
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 82,925693 -0,77 % 0,00 % -0,77 % -0,96