Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 18.05.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -0,23 % 0,17 % -0,40 % -0,57
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -0,26 % 0,47 % -0,73 % -0,36
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -0,19 % 0,27 % -0,46 % -0,42
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -0,20 % 0,00 % -0,44 % -0,47
AXA EUR Konto 0,045723 -0,09 % 0,00 % -0,09 % -1,00
AXA CZK Konto 0,043203 -0,79 % 0,00 % -0,89 % -0,88
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 -0,96 % 0,03 % -0,99 % -0,97
GIS Global Equity Allocation 137,795000 0,62 % 1,72 % -1,08 % 0,57
IAD - KD Russia 0,020358 -2,49 % 0,37 % -2,84 % -0,87
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -2,50 % 0,00 % -2,50 % -1,00
IAD - Protected Equity 1 0,037157 -0,01 % 0,09 % -0,11 % -0,13
IAD - Protected Equity 2 0,035499 0,03 % 0,11 % -0,09 % 0,36
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -1,16 % 0,58 % -1,73 % -0,67
Archipel Portfolio Pro August 95 12,053300 -0,68 % 0,15 % -0,84 % -0,82
Archipel Portfolio Pro February 95 11,541000 -0,64 % 0,00 % -0,64 % -1,00
Archipel Portfolio Pro May 90 12,839800 -1,34 % 0,54 % -1,87 % -0,72
Archipel Portfolio Pro November 90 363,974500 -1,04 % 0,36 % -1,40 % -0,74
Horizon USD Low 91,790507 2,18 % 2,93 % -0,73 % 2,99
KBC Flexible Comfort 984,920000 -0,36 % 0,00 % -0,36 % -1,00
KBC Flexible Plan 56,980000 -0,73 % 0,23 % -0,96 % -0,77
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 005,790000 -0,78 % 0,09 % -0,87 % -0,90
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 035,090000 -1,21 % 0,24 % -1,45 % -0,84
IN.Focus 2030 105,260000 -1,02 % 0,33 % -1,34 % -0,76
IN.Focus 2035 105,800000 -1,19 % 0,36 % -1,54 % -0,77
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 -1,24 % 1,94 % -3,12 % -0,40
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 2,02 % 3,73 % -1,65 % 1,23
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 0,02 % 0,40 % -0,59 % 0,04
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 0,29 % 0,96 % -0,67 % 0,43
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 3,47 % 5,88 % -2,27 % 1,53
Raiffeisen-Active-Commodities 60,550000 -3,20 % 0,56 % -3,74 % -0,86
TAM - SmartFund 0,110077 -0,47 % 0,00 % -0,47 % -1,00
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106910 -0,44 % 0,00 % -0,44 % -1,00
TAM - Private Growth 1 0,038677 -0,09 % 0,27 % -0,37 % -0,25
TAM - Private Growth 2 0,040586 -0,05 % 0,47 % -0,52 % -0,10
TAM - Balanced Fund 0,102930 0,06 % 0,42 % -0,37 % 0,15
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102809 0,06 % 0,66 % -0,59 % 0,11
TAM - Private Growth 0,035289 0,06 % 0,25 % -0,19 % 0,30
TAM - Premium Harmonic 0,036310 -0,29 % 0,00 % -0,29 % -1,00
TAM - Premium Strategic 0,036411 -0,07 % 0,21 % -0,28 % -0,25
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 -0,60 % 0,00 % -0,60 % -1,00
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -0,51 % 0,00 % -0,79 % -0,65
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -1,67 % 1,14 % -2,78 % -0,60
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 -1,20 % 0,00 % -1,20 % -1,00
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -1,02 % 0,00 % -1,23 % -0,83
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -1,33 % 0,00 % -1,33 % -1,00
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -1,14 % 0,00 % -1,14 % -1,00
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -1,12 % 0,00 % -1,21 % -0,93
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -1,08 % 0,00 % -1,08 % -1,00
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -1,28 % 0,00 % -1,28 % -1,00
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 -0,00 % 0,00 % -0,00 % -0,50
Priemer: 82,925693 -0,52 % 0,52 % -1,05 % -0,45