Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 18.05.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037230 -0,01 % 0,00 % -0,01 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,12 % 0,00 % -0,12 % -1,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 0,00 % 0,16 % -0,30 % 0,01
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -0,26 % 0,00 % -0,26 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,60 % 0,00 % -1,60 % -1,00
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 -0,19 % 0,80 % -0,98 % -0,19
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 -0,16 % 0,66 % -0,82 % -0,20
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -0,23 % 0,17 % -0,40 % -0,57
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -0,26 % 0,47 % -0,73 % -0,36
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -0,19 % 0,27 % -0,46 % -0,42
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -0,20 % 0,00 % -0,44 % -0,47
Priemer: 0,031826 -0,29 % 0,23 % -0,56 % -0,56