Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.06.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037230 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,031826 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00