Asset Management Slovenskej sporiteľne
Majetok fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.06.2018 do 22.06.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 16 796 189,96 0,00 % 1,48 %
AM SLSP Euro Plus Fond 169 521 482,21 0,00 % 14,98 %
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 226 203 797,92 0,00 % 19,99 %
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 4 172 325,66 0,00 % 0,37 %
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 7 805 561,48 0,00 % 0,69 %
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 98 493 206,54 0,00 % 8,70 %
AM SLSP Globálny akciový fond 23 760 703,43 0,00 % 2,10 %
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 376 101 688,55 0,00 % 33,23 %
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 6 337 055,85 0,00 % 0,56 %
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 18 326 817,72 0,00 % 1,62 %
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 184 193 776,60 0,00 % 16,28 %
Spolu: 1 131 712 605,92 0,00 % 100,00 %