Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1
KBC Asset Management, Štruktúrované fondy

Štatistika od 15.06.2021 do 24.05.2019

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie: