KBC Equity Fund High Dividend North America
KBC Asset Management, Akciové fondy

Štatistika od 16.06.2020 do 09.06.2021

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 16.06.2020 do 09.06.2021
Výnos fondu: 37,64 % Rozdiel medzi výnosmi: 19,21 %
MIX2: 18,43 % Koeficient korelácie: N/A

MIX3: 23,62 % Rozdiel medzi výnosmi: 14,02 %
MIX4: 19,25 % Rozdiel medzi výnosmi: 18,39 %
MIX1: 14,62 % Rozdiel medzi výnosmi: 23,02 %

Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Inflačný index (inflácia): 2,14 %
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Reálny výnos fondu: 35,49 %