AM SLSP - Erste Private Banking Conservative
Asset Management Slovenskej sporiteľne, Zmiešané fondy

Štatistika od 03.08.2021 do 22.06.2018

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 22.06.2018 do 22.06.2018
NAV (EUR): 10 277 173,82 Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): Načítava sa...
Zmena NAV za mesiac: 0,00 % Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): Načítava sa...

Podiel akciových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: N/A
Podiel dlhopisových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: N/A
Podiel peňažných a iných investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: N/A

Agresivita portfólia: N/A Durácia dlhopisových a peňažných investícií: N/A
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): Načítava sa... Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): Načítava sa...