ZDF

Zmiešané negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS sú momentálne ponúkané 2 Zmiešané negarantované dôchodkové fondy

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „vyvážený“, nakoľko sa jeho správca bude s najväčšou pravdepodobnosťou správať tak, aby majetok fondu obsahoval podobné percentuálne zastúpenie konzervatívnych investícií (peňažné a dlhopisové investície) a aj rizikovejších investícií (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí hľadajú takú formu investovania, ktoré sa v dlhodobom horizonte vyznačuje potenciálom dosiahnutia vyššieho výnosu ako dlhopisové garantované dôchodkové fondy, na druhej strane však nižším rizikom ako akciové negarantované dôchodkové fondy. Zmiešané negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 22.01.2021 do 19.01.2022
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Harmónia (NN d.s.s., a.s.) 77 954 430,44 1,15 % 53,22 %
Mix (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 68 530 455,51 -0,03 % 46,78 %
Spolu: 146 484 885,95 0,56 % 100,00 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.