IDF

Indexové negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS sú momentálne ponúkané 4 Indexové negarantované dôchodkové fondy

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. indexový negarantovaný dôchodkový fond. Označenie „indexový“ získal tento typ dôchodkového fondu vďaka tomu, že správca sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu (napr. MSCI World). Z hľadiska správy aktív môže mať tento typ dôchodkového fondu investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF), čím sa stáva z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavým najmä pre tých sporiteľov, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika (volatility), za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Indexové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. pasívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 27.10.2020 do 01.07.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Perspektíva (365.life, d.s.s., a.s.) 0,072386 22,25 % 22,25 % -4,41 % 5,05
Index Global (NN d.s.s., a.s.) 0,084737 25,08 % 25,08 % -3,64 % 6,89
Index Euro (NN d.s.s., a.s.) 0,068740 33,45 % 36,05 % -4,39 % 7,62
Indexový (UNIQA d.s.s., a.s.) 0,088320 25,94 % 25,94 % -3,82 % 6,79
Index (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 0,084969 25,85 % 25,85 % -3,83 % 6,74
Priemer: 0,079830 26,52 % 27,04 % -4,02 % 6,62
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.