ADF

Akciové negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS je momentálne ponúkaných 5 akciových negarantovaných dôchodkových fondov

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. akciový negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „rastový“ alebo „agresívny“, nakoľko môže investovať prevažnú časť úspor sporiteľov II. piliera aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí v dlhodobom horizonte hľadajú potenciál dosiahnutia vysokého výnosu, a to aj za cenu podstúpenia zvýšenej krátkodobej volatility (rizika). Momentálne sa v akciových negarantovaných dôchodkových fondoch nachádza druhý najväčší počet sporiteľov a aj spravovaného majetku v slovenskom druhom pilieri. Akciové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 28.10.2020 do 01.07.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Prosperita (365.life, d.s.s., a.s.) 0,052145 9,90 % 25,94 % -18,07 % 0,55
Progres (Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.) 0,072155 24,58 % 24,58 % -3,74 % 6,57
Dynamika (NN d.s.s., a.s.) 0,058719 15,44 % 15,44 % -2,68 % 5,76
Akciový (UNIQA d.s.s., a.s.) 0,054799 11,70 % 11,70 % -1,68 % 6,97
Profit (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 0,064250 19,35 % 19,35 % -3,18 % 6,08
Priemer: 0,060414 16,19 % 19,40 % -5,87 % 5,19
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.