II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 19.05.2020 do 12.05.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 2 158 260 867,66 0,79 % 20,00 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 3 269 495 541,01 0,41 % 30,29 %
UNIQA d.s.s., a.s. 2 833 599 848,07 0,36 % 26,25 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 560 069 815,70 -0,70 % 5,19 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 971 469 245,26 0,63 % 18,27 %
Spolu: 10 792 895 317,70 0,30 % 100,00 %