II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 09.03.2021 do 01.07.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 2 238 659 638,85 2,29 % 20,08 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 3 359 895 249,44 1,70 % 30,14 %
UNIQA d.s.s., a.s. 2 923 282 735,57 2,15 % 26,22 %
365.life, d.s.s., a.s. 574 115 997,62 1,59 % 5,15 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 2 051 586 661,89 2,72 % 18,40 %
Spolu: 11 147 540 283,37 2,09 % 100,00 %