UNIQA - Indexový

Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. indexový negarantovaný dôchodkový fond. Označenie „indexový“ získal tento typ dôchodkového fondu vďaka tomu, že správca sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu (napr. MSCI World). Z hľadiska správy aktív môže mať tento typ dôchodkového fondu investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF), čím sa stáva z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavým najmä pre tých sporiteľov, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika (volatility), za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Indexové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. pasívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať
Na stiahnutie:

*/?>
Štatistika od 01.12.2021 do 01.12.2021
AHDJ (EUR): 0,095652 Výnos p.a.: N/A
Zmena za deň: 1,05 % Výnos: 0,00 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,093641 Dlhodobá odchýlka: 1,65 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,088081 Maximálny výnos: 2,72 %
AHDJ (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: -2,65 %
AHDJ (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: -66,68 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: -2,20 % Výnos za 6 mesiacov: 12,83 %
Výnos za 2 týždne: -2,28 % Výnos za 1 rok: 26,18 %
Výnos za 1 mesiac: 1,22 % Výnos za 2 roky: 32,24 %
Výnos za 2 mesiace: 6,75 % Výnos za 3 roky: 53,90 %
Výnos za 3 mesiace: 3,98 % Výnos za 5 rokov: 72,86 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita