UNIQA - Akciový

Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. akciový negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „rastový“ alebo „agresívny“, nakoľko môže investovať prevažnú časť úspor sporiteľov II. piliera aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí v dlhodobom horizonte hľadajú potenciál dosiahnutia vysokého výnosu, a to aj za cenu podstúpenia zvýšenej krátkodobej volatility (rizika). Momentálne sa v akciových negarantovaných dôchodkových fondoch nachádza druhý najväčší počet sporiteľov a aj spravovaného majetku v slovenskom druhom pilieri. Akciové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať
Na stiahnutie:

*/?>
Štatistika od 24.01.2017 do 19.01.2022
AHDJ (EUR): 0,056243 Výnos p.a.: 4,72 %
Zmena za deň: -0,21 % Výnos: 25,94 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,056973 Dlhodobá odchýlka: 0,41 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,055407 Maximálny výnos: 28,89 %
AHDJ (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: -2,28 %
AHDJ (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: -16,45 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: -1,32 % Výnos za 6 mesiacov: 3,08 %
Výnos za 2 týždne: -1,96 % Výnos za 1 rok: 8,14 %
Výnos za 1 mesiac: -1,06 % Výnos za 2 roky: 10,95 %
Výnos za 2 mesiace: -2,03 % Výnos za 3 roky: 22,28 %
Výnos za 3 mesiace: 0,57 % Výnos za 5 rokov: 25,94 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita