UNIQA - Akciový

Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. akciový negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „rastový“ alebo „agresívny“, nakoľko môže investovať prevažnú časť úspor sporiteľov II. piliera aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí v dlhodobom horizonte hľadajú potenciál dosiahnutia vysokého výnosu, a to aj za cenu podstúpenia zvýšenej krátkodobej volatility (rizika). Momentálne sa v akciových negarantovaných dôchodkových fondoch nachádza druhý najväčší počet sporiteľov a aj spravovaného majetku v slovenskom druhom pilieri. Akciové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať
Na stiahnutie:

*/?>
Štatistika od 13.01.2021 do 19.01.2022
NAV (EUR): 248 116 706,06 Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): Načítava sa...
Zmena NAV za mesiac: -1,40 % Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): Načítava sa...

Podiel akciových investícií: 37,70 % Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 6,60 %
Podiel dlhopisových investícií: 58,70 % Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 31,50 %
Podiel peňažných a iných investícií: 3,60 % Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 12,50 %

Agresivita portfólia: 3 Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 3,20
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): Načítava sa... Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): Načítava sa...
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita