DSS PB - Prosperita

Akciový negarantovaný dôchodkový fond

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. akciový negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „rastový“ alebo „agresívny“, nakoľko môže investovať prevažnú časť úspor sporiteľov II. piliera aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí v dlhodobom horizonte hľadajú potenciál dosiahnutia vysokého výnosu, a to aj za cenu podstúpenia zvýšenej krátkodobej volatility (rizika). Momentálne sa v akciových negarantovaných dôchodkových fondoch nachádza druhý najväčší počet sporiteľov a aj spravovaného majetku v slovenskom druhom pilieri. Akciové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Štatistika od 20.04.2020 do 14.04.2021
Výnos fondu: 14,68 % Rozdiel medzi výnosmi: -16,25 %
Dynamický benchmark: 30,93 % Koeficient korelácie: N/A

MIX1: 23,14 % Rozdiel medzi výnosmi: -8,45 %
MIX2: 25,89 % Rozdiel medzi výnosmi: -11,20 %
MIX3: 30,69 % Rozdiel medzi výnosmi: -16,00 %
MIX4: 24,48 % Rozdiel medzi výnosmi: -9,79 %

Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Inflačný index (inflácia): 2,07 %
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Reálny výnos fondu: 12,61 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita