NN - Harmónia

Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „vyvážený“, nakoľko sa jeho správca bude s najväčšou pravdepodobnosťou správať tak, aby majetok fondu obsahoval podobné percentuálne zastúpenie konzervatívnych investícií (peňažné a dlhopisové investície) a aj rizikovejších investícií (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí hľadajú takú formu investovania, ktoré sa v dlhodobom horizonte vyznačuje potenciálom dosiahnutia vyššieho výnosu ako dlhopisové garantované dôchodkové fondy, na druhej strane však nižším rizikom ako akciové negarantované dôchodkové fondy. Zmiešané negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať
Na stiahnutie:

*/?>
Štatistika od 04.12.2020 do 01.12.2021
AHDJ (EUR): 0,055001 Výnos p.a.: 6,51 %
Zmena za deň: 0,39 % Výnos: 6,51 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,055075 Dlhodobá odchýlka: 0,31 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,053763 Maximálny výnos: 8,67 %
AHDJ (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: -1,99 %
AHDJ (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: -2,46 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: -1,21 % Výnos za 6 mesiacov: 3,32 %
Výnos za 2 týždne: -1,99 % Výnos za 1 rok: 6,51 %
Výnos za 1 mesiac: -0,14 % Výnos za 2 roky: 6,51 %
Výnos za 2 mesiace: 1,27 % Výnos za 3 roky: 6,51 %
Výnos za 3 mesiace: 0,00 % Výnos za 5 rokov: 6,51 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita