Allianz - Slovenská - Garant

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „konzervatívny“, nakoľko investuje úspory sporiteľov II. piliera výlučne do konzervatívnych nástrojov finančného trhu (do peňažných a dlhopisových investícií). Je určený najmä sporiteľom, ktorí hľadajú najmenej rizikovú formu investovania. Na druhej strane však treba povedať, že podstúpenie najnižšieho rizika znamená v dlhodobom horizonte aj potenciál dosiahnutia najnižšieho výnosu. Momentálne sa v druhom pilieri nachádza absolútna väčšina sporiteľov aj úspor v druhom pilieri, práve v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch. Dlhopisové garantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať
Na stiahnutie:

*/?>
Štatistika od 21.09.2020 do 16.09.2021
NAV (EUR): 2 491 667 666,65 Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): Načítava sa...
Zmena NAV za mesiac: 0,08 % Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): Načítava sa...

Podiel akciových investícií: 0,00 % Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: 2,20 %
Podiel dlhopisových investícií: 84,20 % Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: 48,60 %
Podiel peňažných a iných investícií: 15,80 % Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: 33,40 %

Agresivita portfólia: 1 Durácia dlhopisových a peňažných investícií: 2,28
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): Načítava sa... Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): Načítava sa...
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita