Filter 2. pilier

Zoradte si fondy podľa vlastných kritérií


Názov Správca Kurz v EUR Zmena za deň Výnos p.a. Výnos Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima Maximálny prepad Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
Prosperita (Akciový) 365.life, d.s.s., a.s. logo
Stabilita (Dlhopisový) 365.life, d.s.s., a.s. logo
Perspektíva (Indexový) 365.life, d.s.s., a.s. logo
Progres (Akciový) Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. logo
Garant (Dlhopisový) Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. logo
Solid (Dlhopisový) NN d.s.s., a.s. logo
Index Global (Indexový) NN d.s.s., a.s. logo
Dynamika (Akciový) NN d.s.s., a.s. logo
Harmónia (Zmiešaný) NN d.s.s., a.s. logo
Index Euro (Indexový) NN d.s.s., a.s. logo
Akciový (Akciový) UNIQA d.s.s., a.s. logo
Dlhopisový (Dlhopisový) UNIQA d.s.s., a.s. logo
Indexový (Indexový) UNIQA d.s.s., a.s. logo
Profit (Akciový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Mix (Zmiešaný) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Klasik (Dlhopisový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Index (Indexový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo

Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
%
Pozitívna zmena
%
Negatatívna zmena
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita