VÚB Generali d.s.s.

VÚB Generali d.s.s. momentálne ponúka 4 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je treťou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 4 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, zmiešaný negarantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 18.05.2020 do 12.05.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Profit (Akciový) 0,061516 18,86 % 21,35 % -4,33 % 4,36
Mix (Zmiešaný) 0,055870 14,71 % 16,54 % -3,06 % 4,80
Klasik (Dlhopisový) 0,047480 3,98 % 4,32 % -0,41 % 9,68
Index (Indexový) 0,079932 25,65 % 29,10 % -6,44 % 3,98
Priemer: 0,061200 15,80 % 17,83 % -3,56 % 5,70
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.