UNIQA d.s.s.

UNIQA d.s.s. momentálne ponúka 3 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: AXA d.s.s., a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od roku 2007, kedy prevzala II. pilierovú dôchodkovú správcovskú spoločnosť Winterthur d.s.s., a.s. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je druhou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 3 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 24.01.2017 do 19.01.2022
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Akciový (Akciový) 0,056243 25,94 % 28,89 % -16,45 % 1,58
Dlhopisový (Dlhopisový) 0,042881 2,29 % 3,11 % -2,82 % 0,81
Indexový (Indexový) 0,094239 65,64 % 73,43 % -33,51 % 1,96
Priemer: 0,064454 31,29 % 35,14 % -17,59 % 1,45
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.