365.life, d.s.s.

365.life, d.s.s. momentálne ponúka 3 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia od mája 2011, kedy kúpila akcie II. pilierovej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ČSOB, d.s.s., a.s. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je najmenšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 4 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, zmiešaný negarantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 28.10.2020 do 01.07.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Prosperita (Akciový) 0,052145 9,90 % 25,94 % -18,07 % 0,55
Stabilita (Dlhopisový) 0,049259 -3,39 % 0,36 % -4,14 % -0,82
Perspektíva (Indexový) 0,072386 24,72 % 24,72 % -4,41 % 5,61
Priemer: 0,057930 10,41 % 17,01 % -8,87 % 1,78
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.