NN d.s.s.

NN d.s.s. momentálne ponúka 5 dôchodkových fondov

Dôchodková správcovská spoločnosť: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je štvrtou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 4 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, zmiešaný negarantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko vybrať

Funkcie:

   


Štatistika od 27.10.2020 do 21.10.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Solid (Dlhopisový) 0,045045 -0,45 % 0,97 % -1,40 % -0,32
Index Global (Indexový) 0,089220 31,70 % 31,95 % -4,12 % 7,70
Dynamika (Akciový) 0,060810 18,08 % 18,37 % -2,68 % 6,75
Harmónia (Zmiešaný) 0,054914 11,53 % 12,02 % -2,46 % 4,68
Index Euro (Indexový) 0,070203 36,29 % 38,67 % -5,61 % 6,47
Priemer: 0,064038 19,43 % 20,40 % -3,25 % 5,06
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.