III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 17.12.2018 do 11.12.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 348 051 079,93 1,43 % 14,86 %
DDS Tatra banky d.d.s. 715 951 861,00 1,07 % 30,57 %
STABILITA d.d.s. 363 198 842,42 0,60 % 15,51 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 914 983 619,18 0,87 % 39,07 %
Spolu: 2 342 185 402,53 0,99 % 100,00 %