III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 25.11.2016 do 21.11.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 263 783 866,66 0,97 % 13,86 %
DDS Tatra banky d.d.s. 595 956 220,00 1,05 % 31,32 %
STABILITA d.d.s. 314 218 233,88 0,41 % 16,51 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 728 924 134,38 1,03 % 38,31 %
Spolu: 1 902 882 454,92 0,86 % 100,00 %