III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 08.07.2019 do 01.07.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 363 884 866,58 1,89 % 15,12 %
DDS Tatra banky d.d.s. 739 164 241,00 1,93 % 30,71 %
STABILITA d.d.s. 364 902 499,57 0,96 % 15,16 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 939 325 136,16 2,10 % 39,02 %
Spolu: 2 407 276 743,31 1,72 % 100,00 %