III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 24.07.2017 do 18.07.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 284 647 076,21 1,18 % 14,27 %
DDS Tatra banky d.d.s. 621 873 964,00 0,66 % 31,17 %
STABILITA d.d.s. 323 272 113,27 0,85 % 16,20 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 765 292 801,05 1,15 % 38,36 %
Spolu: 1 995 085 954,53 0,96 % 100,00 %