III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 02.03.2020 do 13.01.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 402 122 010,89 1,83 % 14,85 %
DDS Tatra banky d.d.s. 852 428 383,00 3,32 % 31,48 %
STABILITA d.d.s. 399 866 972,97 1,59 % 14,77 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 053 088 190,67 2,23 % 38,90 %
Spolu: 2 707 505 557,53 2,24 % 100,00 %