III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 17.10.2018 do 11.10.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 338 839 990,69 0,59 % 14,78 %
DDS Tatra banky d.d.s. 694 692 673,00 0,53 % 30,30 %
STABILITA d.d.s. 359 334 301,73 0,41 % 15,67 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 900 079 578,61 0,51 % 39,25 %
Spolu: 2 292 946 544,03 0,51 % 100,00 %