III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 18.06.2018 do 12.06.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 319 866 926,42 1,75 % 14,67 %
DDS Tatra banky d.d.s. 668 546 756,00 1,68 % 30,66 %
STABILITA d.d.s. 345 173 219,57 1,21 % 15,83 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 846 687 431,77 2,62 % 38,83 %
Spolu: 2 180 274 333,76 1,82 % 100,00 %