III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 25.07.2016 do 18.07.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 251 455 154,87 0,03 % 13,77 %
DDS Tatra banky d.d.s. 571 132 576,00 1,03 % 31,28 %
STABILITA d.d.s. 305 851 641,74 -0,03 % 16,75 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 697 228 646,53 -0,11 % 38,19 %
Spolu: 1 825 668 019,14 0,23 % 100,00 %