III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 26.09.2016 do 20.09.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 256 702 811,38 1,34 % 13,81 %
DDS Tatra banky d.d.s. 582 318 782,00 1,75 % 31,32 %
STABILITA d.d.s. 309 826 450,03 0,85 % 16,66 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 710 408 620,05 1,18 % 38,21 %
Spolu: 1 859 256 663,46 1,28 % 100,00 %