III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 19.02.2018 do 13.02.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 302 298 728,50 2,65 % 14,50 %
DDS Tatra banky d.d.s. 643 308 200,00 1,84 % 30,86 %
STABILITA d.d.s. 332 532 847,94 2,55 % 15,95 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 806 734 231,39 2,53 % 38,69 %
Spolu: 2 084 874 007,83 2,39 % 100,00 %