III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 16.10.2017 do 10.10.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 288 763 654,74 0,16 % 14,42 %
DDS Tatra banky d.d.s. 621 263 218,00 -0,65 % 31,03 %
STABILITA d.d.s. 322 618 273,15 -0,19 % 16,11 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 769 608 135,20 -0,08 % 38,44 %
Spolu: 2 002 253 281,09 -0,19 % 100,00 %