III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 24.04.2017 do 18.04.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 273 311 769,61 0,93 % 14,01 %
DDS Tatra banky d.d.s. 609 450 442,00 0,53 % 31,24 %
STABILITA d.d.s. 318 614 825,06 0,62 % 16,33 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 749 498 168,66 0,80 % 38,42 %
Spolu: 1 950 875 205,33 0,72 % 100,00 %