III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 20.02.2017 do 14.02.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 266 918 872,07 -0,80 % 13,91 %
DDS Tatra banky d.d.s. 599 302 806,00 -2,77 % 31,24 %
STABILITA d.d.s. 316 303 726,18 -0,50 % 16,49 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 735 957 895,59 -0,86 % 38,36 %
Spolu: 1 918 483 299,84 -1,23 % 100,00 %