III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 30.01.2019 do 24.01.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 358 156 874,27 1,77 % 14,85 %
DDS Tatra banky d.d.s. 737 769 898,00 1,35 % 30,59 %
STABILITA d.d.s. 370 566 660,47 1,22 % 15,37 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 945 083 147,80 1,90 % 39,19 %
Spolu: 2 411 576 580,54 1,56 % 100,00 %