III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 23.08.2018 do 19.08.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 331 923 422,74 0,86 % 14,71 %
DDS Tatra banky d.d.s. 684 393 128,00 -0,08 % 30,34 %
STABILITA d.d.s. 355 032 527,79 0,84 % 15,74 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 884 387 114,55 0,69 % 39,21 %
Spolu: 2 255 736 193,08 0,58 % 100,00 %