III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 24.09.2019 do 18.09.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 378 755 594,87 0,52 % 15,09 %
DDS Tatra banky d.d.s. 776 023 960,00 0,37 % 30,92 %
STABILITA d.d.s. 377 439 535,03 0,58 % 15,04 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 977 793 364,86 0,30 % 38,96 %
Spolu: 2 510 012 454,76 0,44 % 100,00 %