III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 23.04.2018 do 16.04.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 313 573 536,37 1,58 % 14,59 %
DDS Tatra banky d.d.s. 662 123 799,00 1,21 % 30,81 %
STABILITA d.d.s. 342 223 667,48 0,78 % 15,93 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 831 045 035,51 1,11 % 38,67 %
Spolu: 2 148 966 038,36 1,17 % 100,00 %