III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 14.12.2017 do 10.12.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 289 759 692,24 -0,52 % 14,44 %
DDS Tatra banky d.d.s. 623 238 824,00 0,18 % 31,06 %
STABILITA d.d.s. 318 389 443,38 -1,78 % 15,87 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 774 980 423,96 0,06 % 38,63 %
Spolu: 2 006 368 383,58 -0,51 % 100,00 %