III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 11.04.2019 do 07.04.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 339 374 976,39 -2,95 % 15,16 %
DDS Tatra banky d.d.s. 688 093 456,00 -4,17 % 30,73 %
STABILITA d.d.s. 342 733 059,73 -5,70 % 15,31 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 868 915 995,14 -5,37 % 38,81 %
Spolu: 2 239 117 487,26 -4,55 % 100,00 %