III. pilier

Trhový podiel

Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistika od 05.12.2019 do 01.12.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
AXA d.d.s. 392 596 833,50 3,35 % 14,97 %
DDS Tatra banky d.d.s. 817 553 683,00 6,18 % 31,18 %
STABILITA d.d.s. 392 348 007,15 3,75 % 14,96 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. 1 019 550 072,99 4,60 % 38,88 %
Spolu: 2 622 048 596,64 4,47 % 100,00 %