STABILITA d.d.s.

STABILITA d.d.s. momentálne ponúka 4 doplnkové dôchodkové fondy

Doplnková dôchodková spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s. vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne DDP Stabilita v roku 2006 (Pôvodná DDP Stabilita pôsobila na trhu doplnkového dôchodkového poistenia od roku 1997.). Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je druhou najmenšou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou slovenského tretieho piliera (zo štyroch DDS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka: 2 príspevkové doplnkové dôchodkové fondy (Akciový príspevkový DDF a Príspevkový DDF) a 1 výplatný doplnkový dôchodkový fond (Výplatný DDF). Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 24.01.2020 do 20.01.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Akciový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 35 786 036,95 4,17 % 8,95 %
Príspevkový DDF (Konzervatívny príspevkový) 333 334 201,68 0,83 % 83,36 %
Výplatný DDF (Výplatný) 29 047 939,58 2,07 % 7,26 %
Indexový príspevkový DDF (Rastový príspevkový) 1 728 348,44 14,57 % 0,43 %
Spolu: 399 896 526,65 5,41 % 100,00 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.