TAM - Európsky akciový
Tatra Asset Management, Akciové fondy

Štatistika od 08.07.2019 do 03.07.2020

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 04.07.2019 do 03.07.2020
NAV (EUR): 56 666 478,00 Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): Načítava sa...
Zmena NAV za mesiac: 4,41 % Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): Načítava sa...

Podiel akciových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: N/A
Podiel dlhopisových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: N/A
Podiel peňažných a iných investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: N/A

Agresivita portfólia: N/A Durácia dlhopisových a peňažných investícií: N/A
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): Načítava sa... Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): Načítava sa...