SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, Dlhopisové fondy

Štatistika od 21.10.2016 do 06.10.2017

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 21.10.2016 do 06.10.2017
Kurz (EUR): 0,010582 Výnos p.a.: 2,03 %
Zmena za týždeň: 0,06 % Výnos: 2,03 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,010485 Dlhodobá odchýlka: 0,28 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,010483 Maximálny výnos: 2,54 %
Kurz (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: -0,49 %
Kurz (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: -1,60 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: 0,06 % Výnos za 6 mesiacov: 0,53 %
Výnos za 2 týždne: 0,08 % Výnos za 1 rok: 2,03 %
Výnos za 1 mesiac: 0,02 % Výnos za 2 roky: 2,03 %
Výnos za 2 mesiace: 0,24 % Výnos za 3 roky: 2,03 %
Výnos za 3 mesiace: 1,13 % Výnos za 5 rokov: 2,03 %