SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f.
Asset Management Slovenskej sporiteľne, Dlhopisové fondy

Štatistika od 22.07.2016 do 14.07.2017

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 22.07.2016 do 14.07.2017
Kurz (EUR): 0,010483 Výnos p.a.: 3,15 %
Zmena za týždeň: 0,18 % Výnos: 3,15 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,010424 Dlhodobá odchýlka: 0,30 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,010414 Maximálny výnos: 4,63 %
Kurz (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: -1,42 %
Kurz (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: -1,60 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: 0,18 % Výnos za 6 mesiacov: 0,67 %
Výnos za 2 týždne: 0,14 % Výnos za 1 rok: 3,15 %
Výnos za 1 mesiac: -0,08 % Výnos za 2 roky: 3,15 %
Výnos za 2 mesiace: -0,95 % Výnos za 3 roky: 3,15 %
Výnos za 3 mesiace: -0,16 % Výnos za 5 rokov: 3,15 %