Podielové fondy

Názov Správca Mena 1 týždeň  /
2 týždne
1 mesiac  /
2 mesiace
3 mesiace  /
6 mesiacov
1 rok  /
2 roky
3 roky  /
5 rokov
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Bond Dynamic
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - CE Bond o.p.f.
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Český konzervativní
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Energy Fund, o.p.f.
Fondy alternatívnych investícií
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - EURO Bond
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - EURO Cash
Dlhopisové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Global Index
Akciové fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Growth Opportunities
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - KD Russia
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Korunový realitný fond, o.p.f.,
Realitné fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Optimal Balanced
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Protected Equity 1
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Protected Equity 2
Zmiešané fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IaD - Prvý realitný fond
Realitné fondy
IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
Fondy krátkodobých investícií
IAD Investments, správ. spol., a.s.