Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -0,07 % 0,50 % -0,57 % -0,13
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 0,51 % 1,26 % -0,75 % 0,69
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 0,06 % 0,52 % -0,64 % 0,09
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -0,63 % 0,12 % -0,97 % -0,64
AXA EUR Konto 0,045723 0,04 % 0,19 % -0,15 % 0,29
AXA CZK Konto 0,043203 -1,22 % 0,62 % -1,93 % -0,63
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 1,21 % 2,22 % -0,99 % 1,23
GIS Global Equity Allocation 137,795000 8,36 % 9,55 % -1,08 % 7,73
IAD - KD Russia 0,020358 -5,20 % 1,05 % -10,61 % -0,49
IAD - Growth Opportunities 0,037335 0,49 % 3,73 % -3,12 % 0,16
IAD - Protected Equity 1 0,037157 1,26 % 1,37 % -0,11 % 11,71
IAD - Protected Equity 2 0,035499 -0,09 % 0,12 % -0,24 % -0,37
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -4,17 % 0,26 % -4,42 % -0,94
Archipel Portfolio Pro August 95 12,053300 1,23 % 2,08 % -0,84 % 1,47
Archipel Portfolio Pro February 95 11,541000 0,56 % 1,20 % -0,64 % 0,88
Archipel Portfolio Pro May 90 12,839800 2,26 % 4,21 % -1,87 % 1,21
Archipel Portfolio Pro November 90 363,974500 2,04 % 3,48 % -1,40 % 1,46
Horizon USD Low 91,790507 8,64 % 9,44 % -0,73 % 11,86
KBC Flexible Comfort 984,920000 -0,05 % 0,31 % -0,36 % -0,14
KBC Flexible Plan 56,980000 0,96 % 1,93 % -0,96 % 1,00
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 005,790000 0,94 % 1,82 % -0,87 % 1,07
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 035,090000 1,95 % 3,44 % -1,45 % 1,35
IN.Focus 2030 105,260000 1,39 % 2,76 % -1,34 % 1,03
IN.Focus 2035 105,800000 1,62 % 3,22 % -1,54 % 1,05
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 10,45 % 14,01 % -3,12 % 3,35
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 14,59 % 16,51 % -1,65 % 8,84
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 3,23 % 3,62 % -0,71 % 4,55
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 5,37 % 6,08 % -0,67 % 8,03
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 14,57 % 17,24 % -2,27 % 6,41
Raiffeisen-Active-Commodities 60,550000 0,46 % 4,78 % -4,12 % 0,11
TAM - SmartFund 0,110077 0,34 % 1,04 % -0,70 % 0,48
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106910 0,80 % 1,71 % -0,89 % 0,90
TAM - Private Growth 1 0,038677 2,20 % 2,58 % -0,50 % 4,44
TAM - Private Growth 2 0,040586 3,24 % 3,78 % -0,75 % 4,34
TAM - Balanced Fund 0,102930 0,85 % 1,22 % -0,37 % 2,31
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102809 1,53 % 2,13 % -0,59 % 2,58
TAM - Private Growth 0,035289 0,59 % 0,78 % -0,25 % 2,34
TAM - Premium Harmonic 0,036310 -0,10 % 0,48 % -0,58 % -0,18
TAM - Premium Strategic 0,036411 0,30 % 0,83 % -0,53 % 0,56
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 1,13 % 1,99 % -0,84 % 1,35
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -0,54 % 0,12 % -0,94 % -0,58
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -1,92 % 0,89 % -2,78 % -0,69
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 0,76 % 2,15 % -1,36 % 0,56
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -0,75 % 0,65 % -1,60 % -0,47
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -1,73 % 0,07 % -1,80 % -0,96
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -0,61 % 0,73 % -1,33 % -0,46
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -1,58 % 0,04 % -1,71 % -0,92
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -0,37 % 0,93 % -1,29 % -0,29
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -0,77 % 0,85 % -1,61 % -0,48
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 -0,00 % 0,00 % -0,00 % -0,50
Priemer: 82,925693 1,48 % 2,81 % -1,41 % 1,73