Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. 0,043425 2,03 % 2,52 % -1,83 % 1,11
SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010575 4,59 % 4,59 % -2,12 % 2,16
SPORO ŠIP Balans, o.p.f. 0,010541 2,44 % 2,51 % -2,12 % 1,15
SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010429 -0,68 % 0,47 % -2,50 % -0,27
AXA EUR Konto 0,045845 0,42 % 0,57 % -0,14 % 3,00
AXA CZK Konto 0,042823 3,27 % 3,27 % -0,92 % 3,55
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 156,430000 2,27 % 2,57 % -1,02 % 2,22
GIS Global Equity Allocation 128,396000 10,64 % 14,37 % -4,62 % 2,30
IaD - Optimal (zmiešaný) 0,037380 10,28 % 11,17 % -2,18 % 4,71
IaD - Kapital (zmiešaný) 0,029156 9,72 % 9,72 % -2,33 % 4,17
IAD - KD Prosperita 0,022913 18,02 % 20,83 % -5,26 % 3,43
IAD - Growth Opportunities 0,037485 5,24 % 7,04 % -3,04 % 1,73
IAD - Protected Equity 1 0,037035 1,27 % 1,33 % -0,23 % 5,52
IAD - Protected Equity 2 0,035294 1,87 % 2,00 % -0,52 % 3,62
IAD - Optimal Balanced 0,029653 8,65 % 9,69 % -2,84 % 3,05
Archipel Portfolio Pro August 95 12,233100 1,28 % 2,20 % -1,76 % 0,73
Archipel Portfolio Pro February 95 11,658600 0,90 % 1,76 % -1,66 % 0,54
Archipel Portfolio Pro May 90 12,905700 6,63 % 7,79 % -2,88 % 2,30
Archipel Portfolio Pro November 90 360,626500 5,87 % 7,04 % -2,61 % 2,25
Horizon USD Low 90,530127 -0,55 % 6,01 % -7,24 % -0,08
KBC Flexible Comfort 999,520000 1,27 % 1,80 % -1,09 % 1,17
KBC Flexible Plan 56,940000 3,83 % 4,65 % -1,85 % 2,07
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 013,430000 -2,22 % 0,00 % -2,90 % -0,76
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 029,960000 0,96 % 1,34 % -1,57 % 0,61
PP - Eurofond o.p.f. 0,062596 30,56 % 31,12 % -4,39 % 6,97
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,035689 7,73 % 10,87 % -4,68 % 1,65
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,042182 1,74 % 4,67 % -3,56 % 0,49
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,035665 3,54 % 6,67 % -4,03 % 0,88
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,147423 5,57 % 10,60 % -7,32 % 0,76
Raiffeisen-Active-Commodities 52,950000 -1,49 % 7,37 % -9,62 % -0,15
TAM - Harmonic Fund 0,036432 3,34 % 3,34 % -1,96 % 1,71
TAM - Strategic Fund 0,036395 5,30 % 5,32 % -2,72 % 1,95
TAM - SmartFund 0,109448 2,05 % 2,22 % -1,68 % 1,22
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106114 4,69 % 4,74 % -2,40 % 1,95
TAM - Sporenie 0,098800 2,26 % 2,32 % -2,32 % 0,97
TAM - Alfa fond 0,099993 1,25 % 1,33 % -0,62 % 2,03
TAM - Private Growth 1 0,037618 3,78 % 4,00 % -3,40 % 1,11
TAM - Private Growth 2 0,038863 8,70 % 9,02 % -4,91 % 1,77
TAM - Balanced Fund 0,101770 1,78 % 2,45 % -1,80 % 0,99
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102114 2,12 % 2,63 % -1,60 % 1,33
TAM - Private Growth 0,034930 0,34 % 0,61 % -1,02 % 0,34
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,040860 5,75 % 5,91 % -2,03 % 2,84
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038114 0,21 % 0,28 % -0,39 % 0,54
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,046381 6,96 % 10,02 % -5,29 % 1,31
VÚB AM - Active Magnifica 0,040590 4,34 % 4,67 % -2,57 % 1,69
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,102076 1,34 % 2,06 % -1,13 % 1,19
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101051 0,73 % 0,86 % -2,08 % 0,35
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102077 1,59 % 1,95 % -1,61 % 0,99
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,101012 1,01 % 1,21 % -0,62 % 1,64
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,100053 0,05 % 0,05 % -0,14 % 0,37
Priemer: 78,575417 4,07 % 5,23 % -2,58 % 1,74