Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042999 -2,20 % 0,00 % -2,23 % -0,99
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010499 -3,71 % 0,20 % -3,91 % -0,95
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010416 -2,79 % 0,11 % -2,90 % -0,96
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010349 -1,35 % 0,03 % -1,38 % -0,98
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,700000 1,15 % 4,43 % -5,11 % 0,23
GIS Global Equity Allocation 132,943000 2,96 % 6,24 % -9,29 % 0,32
IAD - KD Russia 0,020379 -1,47 % 8,47 % -13,54 % -0,11
IAD - Growth Opportunities 0,038016 0,51 % 4,38 % -6,87 % 0,07
IAD - Protected Equity 1 0,036991 -0,12 % 0,77 % -1,99 % -0,06
IAD - Protected Equity 2 0,035529 1,01 % 1,82 % -0,92 % 1,10
IAD - Optimal Balanced 0,029547 0,05 % 7,80 % -7,20 % 0,01
Archipel Portfolio Pro August 95 12,030900 -1,93 % 0,94 % -3,52 % -0,55
Archipel Portfolio Pro February 95 11,537200 -1,28 % 1,01 % -2,79 % -0,46
Archipel Portfolio Pro May 90 12,755900 -1,31 % 2,91 % -5,61 % -0,23
Archipel Portfolio Pro November 90 361,824100 0,45 % 4,36 % -5,11 % 0,09
Horizon USD Low 87,428268 -4,80 % 0,26 % -7,77 % -0,62
KBC Flexible Comfort 986,330000 -1,31 % 0,36 % -1,78 % -0,74
KBC Flexible Plan 56,890000 -0,12 % 1,93 % -2,88 % -0,04
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 003,670000 -3,16 % 0,00 % -3,87 % -0,82
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 029,060000 0,87 % 4,47 % -4,74 % 0,18
IN.Focus 2030 104,630000 0,78 % 0,78 % 0,00 % N/A
IN.Focus 2035 105,050000 0,90 % 0,90 % 0,00 % N/A
PP - Eurofond o.p.f. 0,066641 8,24 % 15,11 % -12,12 % 0,68
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,039589 9,79 % 14,34 % -11,94 % 0,82
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,043832 2,79 % 4,93 % -4,19 % 0,67
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037418 3,70 % 6,62 % -6,11 % 0,61
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,257784 6,41 % 11,46 % -11,41 % 0,56
Raiffeisen-Active-Commodities 60,920000 12,75 % 17,25 % -6,05 % 2,11
TAM - SmartFund 0,110331 1,03 % 4,62 % -4,48 % 0,23
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106928 1,38 % 8,00 % -7,65 % 0,18
TAM - Private Growth 1 0,038292 2,02 % 6,29 % -5,48 % 0,37
TAM - Private Growth 2 0,039936 3,23 % 9,88 % -7,91 % 0,41
TAM - Balanced Fund 0,102563 0,63 % 2,95 % -3,07 % 0,20
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102101 -0,13 % 2,90 % -4,15 % -0,03
TAM - Private Growth 0,035083 0,17 % 2,97 % -3,44 % 0,05
TAM - Premium Harmonic 0,036373 -1,17 % 2,35 % -4,21 % -0,28
TAM - Premium Strategic 0,036355 -1,99 % 3,70 % -6,91 % -0,29
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041637 2,06 % 5,04 % -4,42 % 0,47
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038051 -0,20 % 0,35 % -0,73 % -0,28
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,045179 -3,34 % 2,53 % -6,57 % -0,51
VÚB AM - Active Magnifica 0,041517 1,96 % 4,80 % -5,38 % 0,37
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,102125 -0,30 % 0,85 % -1,83 % -0,16
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101232 0,35 % 1,79 % -1,59 % 0,22
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102831 0,72 % 3,05 % -3,12 % 0,23
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,099316 -1,76 % 1,27 % -3,00 % -0,59
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,100343 0,34 % 2,35 % -2,92 % 0,12
VÚB AM - Edícia Svet 0,098847 -1,15 % 0,91 % -2,52 % -0,46
Priemer: 87,804860 0,65 % 4,01 % -4,78 % 0,00