Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,043057 -2,07 % 0,00 % -2,07 % -1,00
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010557 -3,18 % 0,20 % -3,38 % -0,94
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010485 -2,15 % 0,11 % -2,26 % -0,95
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010386 -1,00 % 0,03 % -1,03 % -0,97
AXA EUR Konto 0,045748 -0,29 % 0,06 % -0,39 % -0,74
AXA CZK Konto 0,044116 6,52 % 6,52 % -0,92 % 7,09
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 156,660000 2,42 % 7,11 % -4,38 % 0,55
GIS Global Equity Allocation 127,040000 -3,38 % 4,33 % -7,39 % -0,46
IAD - KD Russia 0,021065 -10,68 % 0,00 % -17,50 % -0,61
IAD - Growth Opportunities 0,037009 -0,96 % 5,65 % -6,26 % -0,15
IAD - Protected Equity 1 0,036577 -1,14 % 0,88 % -1,99 % -0,57
IAD - Protected Equity 2 0,035484 0,60 % 1,53 % -0,92 % 0,65
IAD - Optimal Balanced 0,030507 3,97 % 8,51 % -4,18 % 0,95
Archipel Portfolio Pro August 95 11,971900 -2,72 % 0,62 % -3,32 % -0,82
Archipel Portfolio Pro February 95 11,491700 -1,93 % 0,75 % -2,66 % -0,73
Archipel Portfolio Pro May 90 12,558400 -2,53 % 3,24 % -5,59 % -0,45
Archipel Portfolio Pro November 90 357,085000 -0,52 % 4,73 % -5,01 % -0,10
Horizon USD Low 85,157836 -11,08 % 0,76 % -11,75 % -0,94
KBC Flexible Comfort 986,780000 -1,30 % 0,50 % -1,79 % -0,73
KBC Flexible Plan 56,390000 -0,90 % 2,04 % -2,88 % -0,31
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 999,350000 -3,57 % 0,00 % -3,57 % -1,00
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 018,760000 -0,14 % 4,47 % -4,41 % -0,03
PP - Eurofond o.p.f. 0,062280 7,61 % 22,45 % -12,12 % 0,63
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,036307 -1,41 % 11,96 % -11,94 % -0,12
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,042898 -1,31 % 2,94 % -4,13 % -0,32
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,036119 -1,80 % 4,59 % -6,11 % -0,29
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,167187 -1,81 % 10,83 % -11,41 % -0,16
Raiffeisen-Active-Commodities 60,130000 5,31 % 10,95 % -9,60 % 0,55
TAM - SmartFund 0,109125 1,00 % 5,74 % -4,48 % 0,22
TAM - DynamicAlpha Fund 0,105192 1,83 % 10,27 % -7,65 % 0,24
TAM - Private Growth 1 0,037709 1,90 % 7,80 % -5,48 % 0,35
TAM - Private Growth 2 0,039149 4,34 % 13,30 % -7,91 % 0,55
TAM - Balanced Fund 0,101918 1,01 % 3,99 % -2,87 % 0,35
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,101291 -0,63 % 3,20 % -3,72 % -0,17
TAM - Private Growth 0,034824 0,04 % 3,61 % -3,44 % 0,01
TAM - Premium Harmonic 0,036082 -1,96 % 2,35 % -4,21 % -0,47
TAM - Premium Strategic 0,035808 -3,46 % 3,70 % -6,91 % -0,50
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,040984 1,76 % 6,39 % -4,36 % 0,40
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038034 -0,11 % 0,49 % -0,60 % -0,18
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,045425 -5,31 % 0,00 % -6,07 % -0,87
VÚB AM - Active Magnifica 0,040375 -0,20 % 5,48 % -5,38 % -0,04
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,101607 -0,67 % 0,99 % -1,64 % -0,41
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101255 1,61 % 3,05 % -1,39 % 1,16
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102505 1,60 % 4,28 % -2,57 % 0,62
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,099977 -0,50 % 1,90 % -2,35 % -0,21
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099889 -0,11 % 2,35 % -2,41 % -0,05
VÚB AM - Edícia Svet 0,098784 -1,21 % 0,91 % -2,11 % -0,58
Priemer: 82,689671 -0,61 % 4,16 % -4,78 % -0,03