Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -2,21 % 0,22 % -2,43 % -0,91
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -2,50 % 0,86 % -3,91 % -0,64
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -2,25 % 0,39 % -2,90 % -0,77
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -1,74 % 0,00 % -1,97 % -0,88
AXA EUR Konto 0,045723 -0,02 % 0,12 % -0,15 % -0,16
AXA CZK Konto 0,043203 -0,76 % 1,33 % -2,17 % -0,35
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 -1,98 % 1,28 % -5,11 % -0,39
GIS Global Equity Allocation 137,795000 1,32 % 2,43 % -9,29 % 0,14
IAD - KD Russia 0,020358 -7,64 % 1,78 % -13,54 % -0,56
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -4,49 % 1,00 % -6,87 % -0,65
IAD - Protected Equity 1 0,037157 -0,34 % 0,10 % -1,99 % -0,17
IAD - Protected Equity 2 0,035499 -0,85 % 0,03 % -0,92 % -0,92
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -7,25 % 1,75 % -8,85 % -0,82
Archipel Portfolio Pro August 95 12,053300 -1,80 % 0,88 % -3,52 % -0,51
Archipel Portfolio Pro February 95 11,541000 -1,48 % 0,78 % -2,79 % -0,53
Archipel Portfolio Pro May 90 12,839800 -1,52 % 2,02 % -5,61 % -0,27
Archipel Portfolio Pro November 90 363,974500 -1,47 % 1,77 % -5,11 % -0,29
Horizon USD Low 91,790507 1,71 % 2,46 % -6,58 % 0,26
KBC Flexible Comfort 984,920000 -1,21 % 0,60 % -1,81 % -0,67
KBC Flexible Plan 56,980000 -0,66 % 1,22 % -2,88 % -0,23
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 005,790000 -2,18 % 0,09 % -3,19 % -0,68
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 035,090000 -2,53 % 0,36 % -4,74 % -0,53
IN.Focus 2030 105,260000 1,39 % 2,76 % -1,34 % 1,03
IN.Focus 2035 105,800000 1,62 % 3,22 % -1,54 % 1,05
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 4,07 % 7,42 % -12,12 % 0,34
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 8,27 % 10,09 % -11,94 % 0,69
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 0,14 % 1,69 % -4,19 % 0,03
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 1,04 % 2,54 % -6,11 % 0,17
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 7,61 % 10,11 % -11,41 % 0,67
Raiffeisen-Active-Commodities 60,550000 -1,72 % 2,82 % -6,05 % -0,28
TAM - SmartFund 0,110077 -1,08 % 2,66 % -4,48 % -0,24
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106910 -2,09 % 4,32 % -7,65 % -0,27
TAM - Private Growth 1 0,038677 0,48 % 3,64 % -5,48 % 0,09
TAM - Private Growth 2 0,040586 0,67 % 5,45 % -7,91 % 0,09
TAM - Balanced Fund 0,102930 -0,85 % 1,08 % -3,07 % -0,28
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102809 -1,16 % 1,14 % -4,15 % -0,28
TAM - Private Growth 0,035289 -1,25 % 0,93 % -3,44 % -0,36
TAM - Premium Harmonic 0,036310 -2,57 % 1,07 % -4,21 % -0,61
TAM - Premium Strategic 0,036411 -3,73 % 1,70 % -6,91 % -0,54
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 -0,42 % 2,33 % -4,42 % -0,10
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -1,10 % 0,08 % -1,45 % -0,76
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -4,23 % 2,36 % -6,57 % -0,64
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 -0,31 % 3,10 % -5,38 % -0,06
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -1,77 % 0,46 % -2,43 % -0,73
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -2,05 % 0,88 % -2,90 % -0,71
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -1,91 % 1,37 % -3,23 % -0,59
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -3,70 % 0,72 % -4,48 % -0,83
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -2,27 % 0,61 % -2,92 % -0,78
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -2,61 % 0,45 % -3,04 % -0,86
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 -0,00 % 0,00 % -0,00 % -0,50
Priemer: 82,925693 -1,03 % 1,93 % -4,70 % -0,32