Zmiešané fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -1,21 % 1,25 % -2,43 % -0,50
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -0,37 % 3,07 % -3,91 % -0,09
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -1,00 % 1,67 % -2,90 % -0,35
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -1,41 % 0,38 % -2,02 % -0,70
AXA EUR Konto 0,045723 -0,17 % 0,00 % -0,21 % -0,83
AXA CZK Konto 0,043203 0,85 % 2,98 % -2,17 % 0,39
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 0,91 % 4,27 % -5,11 % 0,18
GIS Global Equity Allocation 137,795000 7,94 % 9,12 % -9,29 % 0,85
IAD - KD Russia 0,020358 -8,16 % 1,20 % -13,54 % -0,60
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -0,61 % 5,10 % -6,87 % -0,09
IAD - Protected Equity 1 0,037157 0,42 % 0,86 % -1,99 % 0,21
IAD - Protected Equity 2 0,035499 0,41 % 1,30 % -0,92 % 0,44
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -2,86 % 6,57 % -8,85 % -0,32
Archipel Portfolio Pro August 95 12,053300 -0,90 % 1,81 % -3,52 % -0,26
Archipel Portfolio Pro February 95 11,541000 -0,55 % 1,72 % -2,79 % -0,20
Archipel Portfolio Pro May 90 12,839800 0,34 % 3,95 % -5,61 % 0,06
Archipel Portfolio Pro November 90 363,974500 1,35 % 4,67 % -5,11 % 0,26
Horizon USD Low 91,790507 4,48 % 5,24 % -5,91 % 0,76
KBC Flexible Comfort 984,920000 -0,74 % 1,09 % -1,81 % -0,41
KBC Flexible Plan 56,980000 0,60 % 2,51 % -2,88 % 0,21
IN.Focus KBC ExpertEase Defensive Balanced 1 005,790000 -0,54 % 1,77 % -3,19 % -0,17
IN.Focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced 1 035,090000 0,61 % 3,59 % -4,74 % 0,13
IN.Focus 2030 105,260000 1,39 % 2,76 % -1,34 % 1,03
IN.Focus 2035 105,800000 1,62 % 3,22 % -1,54 % 1,05
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 5,58 % 8,98 % -12,12 % 0,46
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 15,91 % 17,85 % -11,94 % 1,33
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 3,80 % 5,41 % -4,19 % 0,91
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 5,35 % 6,92 % -6,11 % 0,87
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 18,89 % 21,66 % -11,41 % 1,66
Raiffeisen-Active-Commodities 60,550000 4,67 % 9,51 % -6,05 % 0,77
TAM - SmartFund 0,110077 0,18 % 3,97 % -4,48 % 0,04
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106910 0,04 % 6,59 % -7,65 % 0,01
TAM - Private Growth 1 0,038677 2,44 % 5,67 % -5,48 % 0,45
TAM - Private Growth 2 0,040586 3,68 % 8,59 % -7,91 % 0,46
TAM - Balanced Fund 0,102930 0,55 % 2,50 % -3,07 % 0,18
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102809 0,52 % 2,86 % -4,15 % 0,13
TAM - Private Growth 0,035289 0,61 % 2,83 % -3,44 % 0,18
TAM - Premium Harmonic 0,036310 -1,34 % 2,35 % -4,21 % -0,32
TAM - Premium Strategic 0,036411 -1,84 % 3,70 % -6,91 % -0,27
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 1,72 % 4,54 % -4,42 % 0,39
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -0,87 % 0,30 % -1,45 % -0,60
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -3,23 % 3,42 % -6,57 % -0,49
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 1,29 % 4,76 % -5,38 % 0,24
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -0,95 % 1,31 % -2,43 % -0,39
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -1,52 % 1,42 % -2,90 % -0,52
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -0,57 % 2,76 % -3,23 % -0,18
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -2,73 % 1,74 % -4,48 % -0,61
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -0,81 % 2,11 % -2,92 % -0,28
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -2,16 % 0,91 % -3,04 % -0,71
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 -0,00 % 0,00 % -0,00 % -0,50
Priemer: 82,925693 1,03 % 4,06 % -4,69 % 0,09