Štruktúrované fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 15.12.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
HORIZON CSOB DUO COUPON 2 9,890000 -1,20 % 0,00 % -1,20 % -1,00
Horizon Duo Coupon 3 9,870000 -2,47 % 0,00 % -2,47 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 4 9,840000 -1,40 % 0,00 % -1,40 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 5 9,990000 -1,09 % 0,00 % -1,09 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 6 9,990000 -1,58 % 0,00 % -1,58 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 7 10,190000 -1,92 % 0,00 % -1,92 % -1,00
Horizon CSOB Duo Bonus 1 10,930000 -1,35 % 0,00 % -1,35 % -1,00
Global Partners ČSOB Duo Coupon 8 10,380000 -3,08 % 0,00 % -3,17 % -0,97
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 11,690000 -4,57 % 0,00 % -4,65 % -0,98
Horizon ČSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 10,880000 -0,55 % 0,91 % -2,17 % -0,25
Global Partners ČSOB Duo Bonus 2 10,980000 2,23 % 2,23 % -0,65 % 3,43
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 9,624519 -2,56 % 0,00 % -11,07 % -0,23
Global Partners ČSOB Duo Bonus 3 10,970000 -0,18 % 0,00 % -1,73 % -0,11
Horizon ČSOB Silne firmy 1 10,940000 -4,79 % 0,00 % -4,79 % -1,00
Horizon ČSOB Svet s bonusom pivovarov 1 11,620000 -5,14 % 0,00 % -5,71 % -0,90
Optimum Fund CSOB Svet a pivni premie 1 10,410000 -3,43 % 0,65 % -4,15 % -0,83
Horizon ČSOB Svetovy pokrok 1 10,780000 -5,19 % 0,00 % -5,72 % -0,91
Horizon ČSOB Svet s High Tech Bonusom 1 10,540000 -4,79 % 0,00 % -4,79 % -1,00
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 8,607783 -2,35 % 0,00 % -7,63 % -0,31
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 10,560000 -3,12 % 0,00 % -3,30 % -0,94
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 11,240000 2,09 % 11,72 % -8,62 % 0,24
Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 10,420000 -1,51 % 0,00 % -1,61 % -0,94
Global Partners ČSOB Fixovaný Click USD 4 8,521619 -0,95 % 0,00 % -6,76 % -0,14
Horizon ČSOB Smart Start 1 9,930000 -4,43 % 0,00 % -4,52 % -0,98
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 10,060000 0,20 % 0,60 % -3,77 % 0,05
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 10,100000 -2,88 % 0,00 % -3,17 % -0,91
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 8,573318 -1,22 % 0,00 % -7,61 % -0,16
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 10,330000 -1,99 % 0,19 % -4,17 % -0,48
Horizon ČSOB Globalny Rast EUR 1 10,620000 -1,03 % 0,37 % -2,98 % -0,34
Global Partners CSOB Fixovany click USD 5 8,556085 -1,61 % 0,00 % -7,42 % -0,22
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 10,750000 -1,83 % 0,00 % -2,28 % -0,80
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 8,426839 -3,38 % 0,00 % -9,27 % -0,37
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 10,110000 0,10 % 0,59 % -2,56 % 0,04
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 10,100000 -1,17 % 0,20 % -3,03 % -0,39
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 8,280360 0,34 % 0,78 % -5,49 % 0,06
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 10,760000 3,36 % 3,36 % -1,43 % 2,35
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 10,010000 -1,09 % 0,00 % -2,77 % -0,39
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 10,450000 3,77 % 3,77 % -4,37 % 0,86
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 9,820000 -1,31 % 0,90 % -2,69 % -0,49
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 815,016637 -0,76 % 0,22 % -6,18 % -0,12
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 3 9,805463 3,17 % 3,52 % -4,11 % 0,77
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 817,162120 -0,31 % 0,41 % -6,14 % -0,05
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 10,150000 1,50 % 1,50 % -3,10 % 0,48
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Horizon CSOB Globálny Rast 2 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,387883 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 44,962231 -1,29 % 0,69 % -3,80 % -0,30