Štruktúrované fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
HORIZON CSOB DUO COUPON 2 9,890000 -1,88 % 0,00 % -1,88 % -1,00
Horizon Duo Coupon 3 9,870000 -3,80 % 0,00 % -3,80 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 4 9,840000 -2,09 % 0,00 % -2,09 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 5 9,990000 -1,77 % 0,00 % -1,77 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 6 9,990000 -1,96 % 0,00 % -1,96 % -1,00
Horizon CSOB Duo Coupon 7 10,190000 -2,67 % 0,00 % -2,67 % -1,00
Horizon CSOB Duo Bonus 1 10,930000 -2,06 % 0,00 % -2,06 % -1,00
Global Partners ČSOB Duo Coupon 8 10,380000 -2,81 % 0,56 % -3,45 % -0,82
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 11,690000 -2,09 % 2,43 % -4,50 % -0,47
Horizon ČSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 10,880000 0,83 % 2,32 % -2,17 % 0,38
Global Partners ČSOB Duo Bonus 2 10,980000 1,95 % 1,95 % -2,29 % 0,85
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 9,624519 1,79 % 4,34 % -10,96 % 0,16
Global Partners ČSOB Duo Bonus 3 10,970000 0,64 % 0,83 % -1,73 % 0,37
Horizon ČSOB Silne firmy 1 10,940000 -2,76 % 1,60 % -4,29 % -0,64
Horizon ČSOB Svet s bonusom pivovarov 1 11,620000 -1,94 % 2,62 % -5,02 % -0,39
Optimum Fund CSOB Svet a pivni premie 1 10,410000 -3,79 % 0,28 % -4,15 % -0,91
Horizon ČSOB Svetovy pokrok 1 10,780000 -3,66 % 1,97 % -6,05 % -0,61
Horizon ČSOB Svet s High Tech Bonusom 1 10,540000 -3,92 % 0,82 % -4,70 % -0,83
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 8,607783 -2,30 % 1,92 % -9,32 % -0,25
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 10,560000 -3,03 % 0,55 % -3,74 % -0,81
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 11,240000 4,36 % 14,21 % -8,62 % 0,51
Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 10,420000 -1,70 % 0,19 % -1,98 % -0,86
Global Partners ČSOB Fixovaný Click USD 4 8,521619 -1,86 % 0,75 % -8,30 % -0,22
Horizon ČSOB Smart Start 1 9,930000 -3,40 % 1,46 % -4,89 % -0,70
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 10,060000 0,80 % 2,61 % -5,18 % 0,15
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 10,100000 -1,56 % 1,07 % -2,89 % -0,54
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 8,573318 -2,22 % 1,63 % -10,01 % -0,22
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 10,330000 -1,24 % 2,20 % -5,33 % -0,23
Horizon ČSOB Globalny Rast EUR 1 10,620000 0,09 % 1,60 % -3,43 % 0,03
Global Partners CSOB Fixovany click USD 5 8,556085 -3,07 % 1,63 % -10,25 % -0,30
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 10,750000 -0,65 % 1,29 % -2,37 % -0,27
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 8,426839 -2,57 % 2,45 % -10,69 % -0,24
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 10,110000 0,70 % 1,20 % -2,56 % 0,27
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 10,100000 -0,88 % 1,86 % -4,34 % -0,20
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 8,280360 -3,02 % 1,44 % -9,76 % -0,31
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 10,760000 4,36 % 4,36 % -1,43 % 3,06
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 10,010000 -0,10 % 2,59 % -4,28 % -0,02
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 10,450000 4,60 % 4,60 % -4,65 % 0,99
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 9,820000 -1,80 % 0,40 % -2,69 % -0,67
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 815,016637 -5,15 % 0,00 % -10,14 % -0,51
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 3 9,805463 -0,26 % 0,08 % -7,10 % -0,04
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 817,162120 -2,77 % 0,00 % -8,26 % -0,34
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 10,150000 1,50 % 1,50 % -3,10 % 0,48
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Horizon CSOB Globálny Rast 2 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,387883 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 44,962231 -1,16 % 1,55 % -4,58 % -0,24