Štruktúrované fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
HORIZON CSOB DUO COUPON 2 9,890000 -0,30 % 0,20 % -0,50 % -0,60
Horizon Duo Coupon 3 9,870000 -0,30 % 0,20 % -0,50 % -0,60
Horizon CSOB Duo Coupon 4 9,840000 -0,40 % 0,20 % -0,61 % -0,67
Horizon CSOB Duo Coupon 5 9,990000 -0,10 % 0,20 % -0,30 % -0,33
Horizon CSOB Duo Coupon 6 9,990000 -0,20 % 0,20 % -0,40 % -0,50
Horizon CSOB Duo Coupon 7 10,190000 -0,39 % 0,78 % -1,16 % -0,34
Horizon CSOB Duo Bonus 1 10,930000 -0,18 % 0,27 % -0,46 % -0,40
Global Partners ČSOB Duo Coupon 8 10,380000 -0,86 % 0,29 % -1,24 % -0,69
Optimum Fund CSOB Globalniho Rustu EUR 1 11,690000 -0,51 % 0,60 % -1,18 % -0,43
Horizon ČSOB Dobyvatelia Novych Trhov EUR 1 10,880000 0,74 % 1,20 % -0,74 % 1,01
Global Partners ČSOB Duo Bonus 2 10,980000 1,57 % 1,57 % -0,28 % 5,67
Optimum Fund CSOB Svetovych Prilezitosti USD 1 9,624519 9,40 % 9,87 % -1,58 % 5,95
Global Partners ČSOB Duo Bonus 3 10,970000 1,11 % 1,11 % -0,27 % 4,04
Horizon ČSOB Silne firmy 1 10,940000 -0,36 % 0,82 % -1,17 % -0,31
Horizon ČSOB Svet s bonusom pivovarov 1 11,620000 -0,26 % 1,97 % -2,19 % -0,12
Optimum Fund CSOB Svet a pivni premie 1 10,410000 -0,67 % 0,67 % -1,42 % -0,47
Horizon ČSOB Svetovy pokrok 1 10,780000 0,28 % 1,49 % -1,74 % 0,16
Horizon ČSOB Svet s High Tech Bonusom 1 10,540000 -0,75 % 0,66 % -1,40 % -0,54
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 1 8,607783 5,54 % 5,91 % -2,04 % 2,71
Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 10,560000 -0,47 % 0,75 % -1,40 % -0,34
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 3 11,240000 -0,62 % 3,71 % -4,18 % -0,15
Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 10,420000 -0,19 % 0,38 % -0,67 % -0,29
Global Partners ČSOB Fixovaný Click USD 4 8,521619 5,43 % 6,11 % -0,96 % 5,66
Horizon ČSOB Smart Start 1 9,930000 -0,80 % 1,40 % -2,27 % -0,35
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 5 10,060000 3,60 % 4,02 % -1,98 % 1,82
Horizon CSOB Stredny Vyber 1 10,100000 -0,49 % 0,39 % -1,18 % -0,42
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 8,573318 6,71 % 6,86 % -1,16 % 5,77
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 6 10,330000 2,08 % 3,85 % -2,19 % 0,95
Horizon ČSOB Globalny Rast EUR 1 10,620000 2,02 % 3,46 % -1,76 % 1,14
Global Partners CSOB Fixovany click USD 5 8,556085 5,75 % 6,43 % -0,96 % 5,96
Horizon CSOB Svet S Bonusom Energie 1 10,750000 0,37 % 0,65 % -0,74 % 0,50
Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3 8,426839 5,96 % 5,96 % -1,67 % 3,56
Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 10,110000 2,12 % 2,12 % -1,00 % 2,12
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 1 10,100000 -0,39 % 0,69 % -2,74 % -0,14
Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 8,280360 5,57 % 6,03 % -1,17 % 4,76
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 10,760000 3,07 % 3,07 % -1,30 % 2,36
Optimum Fund CSOB Airbag Bonus EUR 1 10,010000 0,50 % 1,41 % -2,57 % 0,20
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 11 10,450000 4,60 % 4,60 % -2,50 % 1,85
Horizon CSOB Kratkodobych Prilezitosti 2 9,820000 -0,10 % 2,14 % -2,69 % -0,04
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 2 815,016637 5,31 % 6,15 % -1,13 % 4,69
Global Partners CSOB Fixovaný Click USD 3 9,805463 5,82 % 6,18 % -1,21 % 4,80
KBC Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 817,162120 5,60 % 6,36 % -1,22 % 4,59
Optimum Fund COSB Airbag Jumper EUR 12 10,150000 1,50 % 1,50 % -3,10 % 0,48
Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 13 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Horizon CSOB Globálny Rast 2 10,000000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Global Partners CSOB Svet s bonusem napoju 1 0,387883 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 44,962231 1,66 % 2,44 % -1,33 % 1,37