Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO Euro Plus Fond 0,046494 -0,26 % 0,00 % -0,28 % -0,94
ESPA Reserve Euro Plus 117,240000 -0,07 % 0,00 % -0,43 % -0,16
ESPA Reserve Dollar 116,552237 -6,04 % 4,68 % -12,70 % -0,48
ESPA Reserve Corporate 136,490000 0,75 % 0,76 % -0,36 % 2,08
ESPA RESERVE EURO 1 283,940000 0,20 % 0,22 % -0,04 % 4,86
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037919 0,41 % 0,41 % -0,02 % 19,53
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044855 2,94 % 2,94 % -0,56 % 5,26
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036877 0,26 % 0,27 % -0,06 % 4,09
Priemer: 206,798548 -0,22 % 1,16 % -1,81 % 4,28