Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,58 % 0,00 % -0,58 % -1,00
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,75 % 0,06 % -1,11 % -0,68
ESPA Reserve Dollar 118,441031 2,28 % 2,55 % -6,91 % 0,33
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,72 % 0,26 % -1,07 % -0,67
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,68 % 0,03 % -0,73 % -0,93
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,40 % 0,40 % 0,00 % N/A
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 0,28 % 1,35 % -1,05 % 0,27
VÚB AM - Rezervný fond 0,036753 -0,37 % 0,01 % -0,58 % -0,64
Priemer: 205,720868 -0,02 % 0,58 % -1,50 % -0,41