Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046348 -0,24 % 0,00 % -0,24 % -1,00
ESPA Reserve Euro Plus 117,100000 -0,03 % 0,18 % -0,26 % -0,10
ESPA Reserve Dollar 114,402416 -5,58 % 0,70 % -10,45 % -0,53
ESPA Reserve Corporate 136,330000 0,25 % 0,63 % -0,42 % 0,60
ESPA RESERVE EURO 1 280,610000 -0,19 % 0,10 % -0,29 % -0,66
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038034 0,47 % 0,47 % 0,00 % N/A
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,045115 1,75 % 2,25 % -0,94 % 1,86
VÚB AM - Rezervný fond 0,036891 0,01 % 0,01 % -0,00 % 2,00
Priemer: 206,076100 -0,44 % 0,54 % -1,57 % 0,27