Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,34 % 0,00 % -0,35 % -0,99
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,59 % 0,02 % -0,91 % -0,65
ESPA Reserve Dollar 118,441031 6,55 % 6,82 % -0,88 % 7,44
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,57 % 0,09 % -0,74 % -0,76
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,44 % 0,00 % -0,46 % -0,94
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,13 % 0,13 % 0,00 % N/A
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 -0,02 % 0,68 % -0,70 % -0,03
VÚB AM - Rezervný fond 0,036753 -0,37 % 0,01 % -0,58 % -0,64
Priemer: 205,720868 0,54 % 0,97 % -0,58 % 0,43