Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO Euro Plus Fond 0,046521 -0,09 % 0,18 % -0,35 % -0,27
ESPA Reserve Euro Plus 117,080000 -0,61 % 0,07 % -0,91 % -0,67
ESPA Reserve Dollar 119,327195 -1,93 % 6,71 % -8,46 % -0,23
ESPA Reserve Corporate 136,150000 0,73 % 0,73 % -0,50 % 1,45
ESPA RESERVE EURO 1 283,610000 0,19 % 0,19 % -0,13 % 1,52
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037878 0,41 % 0,41 % -0,02 % 19,40
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044444 3,43 % 3,45 % -0,42 % 8,14
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036844 0,14 % 0,17 % -0,11 % 1,33
Priemer: 207,041610 0,28 % 1,49 % -1,36 % 3,83