Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046435 -0,05 % 0,00 % -0,05 % -1,00
ESPA Reserve Euro Plus 117,120000 0,09 % 0,27 % -0,22 % 0,39
ESPA Reserve Dollar 111,436789 -13,01 % 0,74 % -15,34 % -0,85
ESPA Reserve Corporate 136,750000 0,89 % 0,97 % -0,13 % 6,79
ESPA RESERVE EURO 1 283,800000 0,12 % 0,17 % -0,05 % 2,51
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037982 0,46 % 0,46 % -0,02 % 21,88
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,045148 2,27 % 2,71 % -0,42 % 5,37
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036887 0,23 % 0,31 % -0,08 % 3,08
Priemer: 206,159155 -1,12 % 0,70 % -2,04 % 4,77