Fondy krátkodobých investícií
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,52 % 0,00 % -0,52 % -1,00
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,64 % 0,01 % -0,95 % -0,68
ESPA Reserve Dollar 118,441031 4,56 % 4,83 % -3,89 % 1,17
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,91 % 0,07 % -1,07 % -0,86
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,67 % 0,01 % -0,70 % -0,95
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,24 % 0,24 % 0,00 % N/A
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 -0,45 % 0,61 % -1,05 % -0,42
VÚB AM - Rezervný fond 0,036753 -0,37 % 0,01 % -0,58 % -0,64
Priemer: 205,720868 0,15 % 0,72 % -1,10 % -0,42