Dlhopisové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 -0,13 % 0,18 % -0,52 % -0,26
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -3,38 % 0,59 % -3,95 % -0,86
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,46 % 0,72 % -2,16 % -0,67
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050500 -1,99 % 0,75 % -2,72 % -0,73
AXA Eurobond 0,031446 -1,55 % 0,02 % -1,57 % -0,99
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 -0,17 % 1,21 % -2,06 % -0,08
ESPA Bond Dollar 114,891074 -0,18 % 1,11 % -8,70 % -0,02
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 0,32 % 1,81 % -2,50 % 0,13
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 -0,97 % 1,21 % -2,46 % -0,39
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 -4,63 % 0,28 % -5,07 % -0,91
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 -0,54 % 2,35 % -4,02 % -0,13
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 -6,09 % 0,72 % -6,77 % -0,90
ERSTE Bond Danubia 164,530000 -6,91 % 0,37 % -7,25 % -0,95
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 -4,66 % 0,00 % -4,66 % -1,00
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,52 % 0,63 % -1,01 % 0,52
Eurizon Fund - Bond High Yield 221,380000 -2,81 % 0,00 % -2,97 % -0,95
GIS Euro Corporate Bonds 156,115000 -0,89 % 1,17 % -2,46 % -0,36
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 -4,21 % 0,56 % -4,89 % -0,86
IAD - Bond Dynamic 0,041230 -0,02 % 1,15 % -1,29 % -0,01
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 -1,20 % 1,03 % -2,21 % -0,54
IAD - Český konzervativní 0,041952 0,83 % 2,85 % -2,10 % 0,40
IAD - EURO Bond 0,041598 -1,62 % 0,77 % -2,60 % -0,62
IAD - EURO Cash 0,038017 0,13 % 0,58 % -0,69 % 0,19
KBC RENTA SLOVAKRENTA 1 050,680000 0,58 % 0,85 % -1,99 % 0,29
KBC RENTA AUD-RENTA 1 257,184873 -2,18 % 0,00 % -5,76 % -0,38
KBC RENTA CANARENTA 1 609,734149 -3,60 % 0,51 % -8,39 % -0,43
KBC RENTA CZECHRENTA 1 495,066514 -3,92 % 0,15 % -4,06 % -0,97
KBC RENTA DOLLARENTA 944,581440 -0,14 % 1,25 % -9,19 % -0,01
KBC RENTA EMURENTA 652,850000 0,36 % 1,41 % -2,03 % 0,18
KBC RENTA EURORENTA 2 908,940000 0,09 % 1,40 % -2,25 % 0,04
KBC RENTA FORINTRENTA 862,316966 -8,11 % 1,89 % -9,81 % -0,83
KBC RENTA LONG EUR 1 272,750000 0,78 % 2,23 % -3,16 % 0,25
KBC RENTA MEDIUM EUR 1 141,660000 -0,31 % 1,41 % -2,89 % -0,11
KBC RENTA SHORT EUR 712,970000 -0,96 % 0,02 % -1,25 % -0,77
KBC RENTA STERLINGRENTA 1 294,299081 1,54 % 2,51 % -3,90 % 0,40
KBC RENTA SWISSRENTA 1 454,214591 -2,00 % 0,00 % -6,81 % -0,29
KBC RENTA ZLOTYRENTA 813,172074 2,15 % 5,99 % -3,94 % 0,55
KBC Multi Interest EURO Medium 46,940000 -0,80 % 0,04 % -1,12 % -0,72
KBC Bonds Corporates Euro 900,030000 -0,28 % 1,07 % -1,92 % -0,14
KBC Bonds Emerging Europe 813,900000 -9,91 % 0,09 % -9,98 % -0,99
KBC Bonds Europe Ex EMU 1 024,560000 -0,59 % 0,00 % -2,54 % -0,23
KBC Bonds High Interest 1 974,160000 -4,98 % 0,00 % -5,17 % -0,96
KBC Bonds Emerging Markets 2 021,864053 -3,19 % 1,78 % -9,39 % -0,34
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 135,560000 0,43 % 1,51 % -2,05 % 0,21
Raiffeisen-Europa-HighYield 278,300000 -0,84 % 1,42 % -2,51 % -0,33
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 254,510000 -7,29 % 0,61 % -7,85 % -0,93
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent 133,735141 1,73 % 2,02 % -6,94 % 0,25
Raiffeisen Euro-Corporates 204,200000 -0,13 % 1,31 % -2,10 % -0,06
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds 115,840000 -5,54 % 1,21 % -6,68 % -0,83
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 112,030000 -0,74 % 0,72 % -2,04 % -0,36
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 205,800000 -5,44 % 1,67 % -6,99 % -0,78
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,098646 -4,64 % 1,34 % -6,15 % -0,75
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,084203 -10,13 % 1,26 % -11,25 % -0,90
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,082587 -11,08 % 0,17 % -11,23 % -0,99
TAM - Dlhopisový fond 0,076309 -1,94 % 0,00 % -1,94 % -1,00
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,095505 -4,96 % 0,00 % -4,96 % -1,00
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,036513 -4,25 % 1,27 % -5,45 % -0,78
VÚB AM - Active Bond fund 0,115158 -2,10 % 0,94 % -3,38 % -0,62
Priemer: 478,564249 -2,31 % 1,00 % -4,34 % -0,42