Dlhopisové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO Eurový dlhopisový fond 0,053983 0,00 % 0,71 % -1,16 % 0,00
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 0,033341 2,40 % 4,36 % -2,59 % 0,93
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010483 3,02 % 4,50 % -1,60 % 1,89
AXA CEE Dluhopisový fond 0,051455 1,45 % 1,68 % -2,33 % 0,62
AXA Eurobond 0,031918 -0,04 % 0,22 % -0,57 % -0,08
ESPA Bond Euro - Corporate 192,220000 -0,77 % 0,42 % -2,95 % -0,26
ESPA Bond Dollar 118,213545 -5,62 % 1,21 % -7,13 % -0,79
ESPA Bond Euro Rent VT 167,070000 -5,03 % 0,39 % -5,75 % -0,87
ESPA Bond Europe High-Yield 190,150000 5,95 % 6,11 % -1,50 % 3,97
ESPA Bond USA Corporate 168,340000 -1,74 % 0,26 % -4,70 % -0,37
ESPA Bond USA High Yield 200,970000 7,38 % 7,51 % -2,31 % 3,19
ERSTE Bond Emerging Markets 201,180000 1,08 % 2,15 % -6,49 % 0,17
ERSTE Bond Danubia 177,530000 -1,80 % 0,00 % -5,59 % -0,32
GIS Euro Corporate Bonds 156,561000 -1,16 % 0,31 % -2,68 % -0,43
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,035891 -0,86 % 2,09 % -3,94 % -0,22
IAD - Bond Dynamic 0,040963 3,98 % 3,98 % -1,30 % 3,06
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036653 2,17 % 2,21 % -2,16 % 1,01
IAD - Český konzervativní 0,041669 3,74 % 3,74 % -1,26 % 2,96
IAD - EURO Bond 0,042047 0,67 % 0,93 % -1,18 % 0,57
IAD - EURO Cash 0,037667 2,94 % 3,04 % -0,73 % 4,04
KBC RENTA SLOVAKRENTA 1 031,970000 -2,88 % 0,96 % -4,58 % -0,63
KBC RENTA AUD-RENTA 1 305,934106 -2,98 % 2,28 % -7,07 % -0,42
KBC RENTA CANARENTA 1 706,817001 -4,66 % 0,34 % -6,93 % -0,67
KBC RENTA CZECHRENTA 1 561,908953 2,13 % 2,54 % -2,67 % 0,80
KBC RENTA DOLLARENTA 974,619424 -6,74 % 0,32 % -7,31 % -0,92
KBC RENTA EMURENTA 643,690000 -3,47 % 0,65 % -4,94 % -0,70
KBC RENTA EURORENTA 2 878,330000 -3,68 % 0,62 % -5,01 % -0,73
KBC RENTA FORINTRENTA 923,796029 5,17 % 5,17 % -4,35 % 1,19
KBC RENTA LONG EUR 1 240,880000 -5,18 % 0,90 % -7,36 % -0,70
KBC RENTA MEDIUM EUR 1 130,940000 -2,82 % 0,57 % -4,26 % -0,66
KBC RENTA SHORT EUR 719,830000 -0,74 % 0,02 % -0,78 % -0,94
KBC RENTA STERLINGRENTA 1 270,722456 -7,81 % 2,19 % -10,87 % -0,72
KBC RENTA SWISSRENTA 1 533,859206 -7,83 % 0,26 % -8,06 % -0,97
KBC RENTA ZLOTYRENTA 800,112798 4,19 % 5,15 % -8,72 % 0,48
KBC Multi Interest EURO Medium 47,310000 -0,71 % 0,02 % -0,76 % -0,94
KBC Multi Interest CAD Medium 6 515,904124 -1,69 % 3,57 % -8,27 % -0,20
KBC Bonds Corporates Euro 893,290000 0,03 % 0,72 % -2,57 % 0,01
KBC Bonds Emerging Europe 903,670000 -2,59 % 2,40 % -7,49 % -0,35
KBC Bonds Europe Ex EMU 1 030,250000 -4,36 % 1,33 % -6,06 % -0,72
KBC Bonds High Interest 2 096,600000 0,50 % 2,79 % -3,02 % 0,17
KBC Bonds Emerging Markets 2 127,878884 -0,62 % 5,39 % -6,77 % -0,09
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 133,740000 -0,24 % 0,85 % -2,10 % -0,11
Raiffeisen-Europa-HighYield 276,550000 5,55 % 5,87 % -1,22 % 4,55
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 274,420000 2,26 % 4,04 % -5,23 % 0,43
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent 135,637350 -2,52 % 6,10 % -8,50 % -0,30
Raiffeisen Euro-Corporates 202,790000 -0,33 % 0,53 % -2,72 % -0,12
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds 124,460000 3,42 % 8,14 % -5,96 % 0,57
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 114,170000 -1,29 % 1,95 % -3,75 % -0,34
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 214,310000 -0,46 % 1,91 % -7,00 % -0,07
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,102097 2,89 % 3,86 % -1,38 % 2,09
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,092081 -4,94 % 1,62 % -8,52 % -0,58
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,092602 -1,22 % 2,56 % -5,32 % -0,23
TAM - Dlhopisový fond 0,077918 0,15 % 0,23 % -1,27 % 0,12
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,100839 -0,23 % 0,65 % -3,36 % -0,07
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,038416 1,33 % 2,02 % -6,19 % 0,21
VÚB AM - Active Bond fund 0,117171 0,36 % 1,47 % -2,10 % 0,17
Priemer: 614,065394 -0,43 % 2,25 % -4,29 % 0,32