Dlhopisové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 -0,09 % 0,06 % -0,30 % -0,31
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -3,33 % 0,00 % -3,33 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,72 % 0,07 % -1,78 % -0,96
AXA CEE Dluhopisový fond 0,050500 -2,04 % 0,58 % -2,61 % -0,78
AXA Eurobond 0,031446 -0,49 % 0,09 % -0,58 % -0,85
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 -0,16 % 0,19 % -1,05 % -0,15
ESPA Bond Dollar 114,891074 5,71 % 5,82 % -1,34 % 4,26
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 -1,46 % 0,00 % -2,50 % -0,59
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 -0,43 % 0,72 % -1,46 % -0,30
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 -1,77 % 0,10 % -2,04 % -0,87
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 1,25 % 1,32 % -0,72 % 1,74
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 -3,80 % 0,45 % -4,22 % -0,90
ERSTE Bond Danubia 164,530000 -5,01 % 0,40 % -5,39 % -0,93
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 -2,70 % 0,38 % -3,06 % -0,88
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,15 % 0,26 % -1,01 % 0,15
Eurizon Fund - Bond High Yield 221,380000 -1,43 % 0,26 % -1,85 % -0,77
GIS Euro Corporate Bonds 156,115000 -0,66 % 0,26 % -1,35 % -0,49
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 -0,77 % 0,43 % -1,36 % -0,57
IAD - Bond Dynamic 0,041230 -0,41 % 0,41 % -0,95 % -0,43
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 -1,77 % 0,27 % -2,04 % -0,87
IAD - Český konzervativní 0,041952 -1,31 % 0,46 % -1,90 % -0,69
IAD - EURO Bond 0,041598 -0,83 % 0,24 % -1,30 % -0,64
IAD - EURO Cash 0,038017 -0,08 % 0,18 % -0,51 % -0,16
KBC RENTA SLOVAKRENTA 1 050,680000 0,18 % 0,19 % -0,80 % 0,22
KBC RENTA AUD-RENTA 1 257,184873 2,59 % 3,62 % -1,59 % 1,63
KBC RENTA CANARENTA 1 609,734149 2,87 % 4,44 % -1,50 % 1,91
KBC RENTA CZECHRENTA 1 495,066514 -3,39 % 0,55 % -3,91 % -0,87
KBC RENTA DOLLARENTA 944,581440 5,58 % 5,71 % -1,47 % 3,80
KBC RENTA EMURENTA 652,850000 -0,71 % 0,00 % -1,70 % -0,41
KBC RENTA EURORENTA 2 908,940000 -0,89 % 0,00 % -1,85 % -0,48
KBC RENTA FORINTRENTA 862,316966 -7,40 % 0,45 % -7,82 % -0,95
KBC RENTA LONG EUR 1 272,750000 -0,94 % 0,00 % -2,44 % -0,39
KBC RENTA MEDIUM EUR 1 141,660000 -1,05 % 0,00 % -2,25 % -0,46
KBC RENTA SHORT EUR 712,970000 -0,55 % 0,00 % -0,82 % -0,67
KBC RENTA STERLINGRENTA 1 294,299081 -0,69 % 0,26 % -2,24 % -0,31
KBC RENTA SWISSRENTA 1 454,214591 2,00 % 2,12 % -3,01 % 0,66
KBC RENTA ZLOTYRENTA 813,172074 -2,33 % 1,34 % -3,94 % -0,59
KBC Multi Interest EURO Medium 46,940000 -0,51 % 0,00 % -0,78 % -0,65
KBC Bonds Corporates Euro 900,030000 -0,20 % 0,13 % -0,92 % -0,21
KBC Bonds Emerging Europe 813,900000 -7,64 % 0,00 % -7,64 % -1,00
KBC Bonds Europe Ex EMU 1 024,560000 -0,15 % 0,38 % -1,70 % -0,09
KBC Bonds High Interest 1 974,160000 -2,18 % 0,00 % -2,38 % -0,92
KBC Bonds Emerging Markets 2 021,864053 2,29 % 2,29 % -1,50 % 1,53
Raiffeisen-Inflationsschutz-Fonds 135,560000 -0,80 % 0,26 % -2,05 % -0,39
Raiffeisen-Europa-HighYield 278,300000 -0,40 % 0,54 % -1,22 % -0,33
Raiffeisen-Osteuropa-Rent 254,510000 -5,48 % 0,40 % -5,86 % -0,94
Raiffeisen-Dollar-ShortTerm-Rent 133,735141 6,23 % 6,54 % -0,92 % 6,75
Raiffeisen Euro-Corporates 204,200000 -0,15 % 0,19 % -1,02 % -0,14
Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds 115,840000 -5,32 % 0,73 % -6,00 % -0,89
Raiffeisen-Global-Fundamental-Bonds 112,030000 0,10 % 1,55 % -1,47 % 0,07
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 205,800000 -3,57 % 0,48 % -4,02 % -0,89
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,098646 -4,07 % 0,55 % -4,84 % -0,84
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,084203 -2,91 % 0,78 % -3,66 % -0,79
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,082587 -8,64 % 0,59 % -9,18 % -0,94
TAM - Dlhopisový fond 0,076309 -1,19 % 0,12 % -1,30 % -0,91
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,095505 -2,41 % 0,34 % -2,74 % -0,88
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,036513 -3,69 % 1,15 % -4,78 % -0,77
VÚB AM - Active Bond fund 0,115158 0,21 % 0,84 % -1,00 % 0,21
Priemer: 478,564249 -1,18 % 0,85 % -2,47 % -0,12