Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO fond maximalizovaných výnosov 0,045163 21,60 % 21,60 % -3,70 % 5,84
SPORO Globálny akciový fond 0,045013 10,37 % 10,57 % -2,87 % 3,62
AXA CEE Akciový fond 0,036106 23,84 % 23,84 % -2,90 % 8,22
AXA Realitní fond 0,036872 7,42 % 8,98 % -5,12 % 1,45
AXA Small Cap Portfolio 0,044188 12,58 % 14,31 % -4,09 % 3,08
ESPA Stock Europe 179,420000 13,69 % 15,97 % -5,02 % 2,73
ESPA Stock Europe - Property 310,870000 -1,24 % 1,87 % -13,89 % -0,09
ESPA Stock Europe-Emerging 93,970000 14,29 % 21,92 % -8,84 % 1,62
ESPA Stock Global Emerging – Markets 204,270000 14,58 % 15,09 % -5,51 % 2,65
ESPA Stock Istanbul 341,800000 11,41 % 11,41 % -20,66 % 0,55
ESPA Stock Japan 102,980000 13,18 % 17,95 % -4,45 % 2,96
ESPA Stock Global 104,320000 9,02 % 10,61 % -4,69 % 1,92
ERSTE Responsible Stock America 340,101798 8,06 % 10,85 % -5,02 % 1,61
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 198,400000 1,60 % 2,10 % -3,58 % 0,45
GIS Central and Eastern European Equities 235,944000 26,43 % 26,43 % -7,15 % 3,69
GIS European Equities Opportunity 171,440000 14,95 % 17,00 % -4,90 % 3,05
IAD - KD Russia 0,020378 9,46 % 30,83 % -20,12 % 0,47
IAD - Global Index 0,032823 7,90 % 10,95 % -3,98 % 1,98
KBC Equity Fund America 2 211,034366 9,98 % 15,91 % -7,54 % 1,32
KBC Equity Fund Belgium 861,110000 23,05 % 27,50 % -6,11 % 3,77
KBC Equity Fund Buyback America 1 619,037138 9,47 % 16,30 % -7,49 % 1,26
KBC Equity Fund Buyback Europe 984,650000 17,10 % 18,51 % -5,32 % 3,21
KBC Equity Fund Central Europe 1 219,050000 28,51 % 28,51 % -4,11 % 6,93
KBC Equity Fund Europe 1 744,890000 16,68 % 17,50 % -6,30 % 2,65
KBC Equity Fund Eurozone 554,820000 21,24 % 22,45 % -4,35 % 4,89
KBC Equity Fund Finance 665,130000 29,59 % 31,06 % -5,31 % 5,58
KBC Equity Fund Flanders 3 335,880000 25,50 % 27,32 % -3,87 % 6,59
KBC Equity Fund Japan 453,490505 10,97 % 16,13 % -7,40 % 1,48
KBC Equity Fund Latin America 1 180,880000 10,60 % 18,11 % -12,57 % 0,84
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 093,106816 8,90 % 11,72 % -9,97 % 0,89
KBC Equity Fund New Asia 811,760000 21,14 % 21,14 % -5,41 % 3,91
KBC Equity Fund New Markets 1 861,460000 16,76 % 16,76 % -5,61 % 2,99
KBC Equity Fund New Shares 1 216,520000 23,61 % 23,61 % -4,67 % 5,06
KBC Equity Fund Oil 595,460000 -4,52 % 17,88 % -20,33 % -0,22
KBC Equity Fund Pharma 1 448,450000 0,62 % 4,57 % -13,55 % 0,05
KBC Equity Fund Technology 248,782470 26,86 % 27,48 % -5,38 % 4,99
KBC Equity Fund Telecom 396,350000 -2,94 % 3,43 % -8,68 % -0,34
KBC Equity Fund US Small Caps 1 529,085759 7,58 % 18,54 % -11,02 % 0,69
KBC Equity Fund Utilities 786,040000 -1,94 % 1,74 % -9,60 % -0,20
KBC Equity Fund World 454,190000 14,04 % 15,16 % -4,59 % 3,06
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 498,060000 12,70 % 16,29 % -4,26 % 2,98
KBC EQUITY FUND Pacific 549,110000 9,48 % 15,24 % -6,34 % 1,49
KBC EQUITY FUND Global Leaders 413,940000 11,09 % 13,45 % -4,32 % 2,57
Horizon Access Fund Asian Infrastructure 605,340000 2,37 % 7,62 % -6,86 % 0,35
Horizon Access Fund Brazil 643,090000 10,45 % 31,06 % -22,79 % 0,46
Horizon Access Fund Russia 342,110000 4,73 % 28,85 % -21,99 % 0,22
Horizon Access Fund Vietnam 570,320000 5,62 % 7,44 % -6,36 % 0,88
Horizon Access India Fund 1 210,879904 11,64 % 12,93 % -9,31 % 1,25
KBC Equity Fund High Dividend North America 897,821395 8,84 % 15,62 % -7,89 % 1,12
KBC Equity Fund Commodities & Materials 549,770000 15,11 % 20,43 % -7,98 % 1,89
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 916,060000 -0,09 % 4,16 % -8,21 % -0,01
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 170,820000 18,90 % 20,78 % -3,24 % 5,83
KBC Equity Fund Consumer Durables 590,660000 7,76 % 11,52 % -5,51 % 1,41
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 896,420000 9,66 % 14,42 % -5,84 % 1,66
KBC Equity Fund Strategic Finance 489,660000 30,11 % 30,11 % -3,98 % 7,57
KBC Equity Fund Strategic Satellites 834,460000 6,04 % 7,94 % -11,29 % 0,53
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 196,130000 17,89 % 19,42 % -4,88 % 3,67
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 435,460000 20,55 % 22,49 % -5,10 % 4,03
Horizon Access Fund China 901,039581 9,38 % 10,23 % -8,52 % 1,10
KBC Equity Fund Trends 132,870000 8,87 % 10,22 % -3,44 % 2,58
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 260,770000 12,24 % 13,84 % -4,95 % 2,47
Raiffeisen-Europa-SmallCap 304,170000 16,93 % 18,38 % -5,42 % 3,12
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 201,620000 18,42 % 20,57 % -3,80 % 4,84
Raiffeisen-Russland-Aktien 75,920000 13,43 % 35,63 % -20,08 % 0,67
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 157,360000 16,21 % 17,23 % -4,10 % 3,95
Raiffeisen-Global-Aktien 292,180000 12,05 % 13,58 % -3,26 % 3,69
TAM - Americký akciový 0,038550 10,37 % 14,14 % -6,23 % 1,66
TAM - Európsky akciový 0,021530 14,45 % 16,48 % -6,13 % 2,36
Raiffeisen Energie Aktien 114,510000 -0,31 % 19,49 % -17,70 % -0,02
Raiffeisen Eurasien Aktien 226,420000 9,93 % 14,22 % -6,69 % 1,48
Raiffeisen Österreich Aktien 233,040000 38,99 % 39,05 % -2,11 % 18,47
Raiffeisen Osteuropa Aktien 262,780000 15,51 % 22,44 % -8,42 % 1,84
Raiffeisen Pazifik Aktien 174,260000 16,81 % 16,81 % -2,58 % 6,51
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,126921 7,25 % 7,25 % -4,32 % 1,68
Priemer: 631,110693 12,91 % 17,07 % -7,43 % 2,70