Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 5,22 % 9,68 % -8,39 % 0,62
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 4,66 % 8,79 % -7,82 % 0,60
AXA CEE Akciový fond 0,034924 -5,06 % 8,08 % -12,15 % -0,42
AXA Realitní fond 0,038209 3,85 % 5,25 % -7,61 % 0,51
AXA Small Cap Portfolio 0,047224 7,11 % 7,87 % -5,54 % 1,28
ESPA Stock Europe 174,290000 -2,37 % 2,02 % -8,36 % -0,28
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 8,23 % 9,37 % -7,69 % 1,07
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -6,27 % 10,70 % -15,33 % -0,41
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 1,60 % 10,05 % -7,68 % 0,21
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -25,85 % 6,54 % -30,83 % -0,84
ESPA Stock Japan 113,140000 8,02 % 11,25 % -7,77 % 1,03
ESPA Stock Global 115,630000 11,83 % 14,28 % -7,70 % 1,54
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 7,70 % 9,57 % -8,93 % 0,86
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,220000 1,94 % 12,18 % -9,13 % 0,21
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 89,610000 4,57 % 5,88 % -4,38 % 1,04
GIS Central and Eastern European Equities 202,544000 -13,41 % 8,59 % -20,26 % -0,66
GIS European Equities Opportunity 173,923000 1,48 % 4,64 % -7,58 % 0,20
IAD - Global Index 0,034065 4,78 % 5,74 % -8,17 % 0,59
KBC Equity Fund America 2 461,515851 12,61 % 14,40 % -9,12 % 1,38
KBC Equity Fund Belgium 843,530000 -1,86 % 6,41 % -7,77 % -0,24
KBC Equity Fund Buyback America 1 729,664704 9,86 % 11,53 % -8,01 % 1,23
KBC Equity Fund Buyback Europe 1 008,420000 2,43 % 4,68 % -8,32 % 0,29
KBC Equity Fund Central Europe 1 150,630000 -7,39 % 9,38 % -15,33 % -0,48
KBC Equity Fund Europe 1 774,610000 1,76 % 4,60 % -8,10 % 0,22
KBC Equity Fund Eurozone 581,540000 2,54 % 6,26 % -7,86 % 0,32
KBC Equity Fund Finance 672,590000 2,30 % 10,59 % -8,25 % 0,28
KBC Equity Fund Flanders 3 250,200000 -1,84 % 6,77 % -8,07 % -0,23
KBC Equity Fund Japan 483,948521 5,57 % 10,26 % -7,99 % 0,70
KBC Equity Fund Latin America 1 038,870000 -15,84 % 3,27 % -19,49 % -0,81
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 536,454803 21,83 % 23,36 % -8,50 % 2,57
KBC Equity Fund New Asia 872,390000 7,07 % 12,62 % -8,17 % 0,87
KBC Equity Fund New Markets 1 911,430000 1,67 % 9,75 % -7,54 % 0,22
KBC Equity Fund New Shares 1 299,210000 5,13 % 7,44 % -7,38 % 0,69
KBC Equity Fund Oil 685,210000 12,38 % 18,78 % -13,44 % 0,92
KBC Equity Fund Pharma 1 469,770000 4,60 % 5,52 % -9,90 % 0,46
KBC Equity Fund Technology 296,266289 21,18 % 25,40 % -8,95 % 2,37
KBC Equity Fund Telecom 377,290000 -4,08 % 1,01 % -7,71 % -0,53
KBC Equity Fund US Small Caps 1 777,528805 19,16 % 19,57 % -8,50 % 2,25
KBC Equity Fund Utilities 786,180000 -0,59 % 3,01 % -14,21 % -0,04
KBC Equity Fund World 478,830000 5,52 % 7,99 % -7,06 % 0,78
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 570,750000 5,10 % 6,65 % -8,02 % 0,64
KBC EQUITY FUND Pacific 589,420000 7,74 % 9,10 % -6,54 % 1,18
KBC EQUITY FUND Global Leaders 434,920000 6,78 % 8,13 % -7,43 % 0,91
Horizon Access Fund Russia 382,090000 1,88 % 13,51 % -15,35 % 0,12
Horizon Access Fund Vietnam 713,600000 25,06 % 47,34 % -15,12 % 1,66
Horizon Access India Fund 1 224,226694 6,69 % 11,18 % -10,77 % 0,62
KBC Equity Fund High Dividend North America 984,871725 10,11 % 11,90 % -8,54 % 1,18
KBC Equity Fund Commodities & Materials 572,560000 2,66 % 9,61 % -12,85 % 0,21
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 891,890000 2,14 % 3,80 % -7,12 % 0,30
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 197,540000 15,18 % 18,24 % -5,80 % 2,62
KBC Equity Fund Consumer Durables 653,970000 12,48 % 14,49 % -5,51 % 2,27
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 981,740000 9,26 % 12,46 % -8,99 % 1,03
KBC Equity Fund Strategic Finance 475,550000 -1,65 % 8,50 % -9,36 % -0,18
KBC Equity Fund Strategic Satellites 854,680000 3,18 % 6,49 % -8,20 % 0,39
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 231,440000 18,35 % 22,49 % -9,35 % 1,96
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 279,930000 -14,09 % 5,28 % -18,40 % -0,77
Horizon Access Fund China 902,981462 -1,76 % 12,58 % -12,73 % -0,14
KBC Equity Fund Trends 146,410000 7,65 % 10,03 % -6,30 % 1,21
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 3,55 % 4,31 % -7,54 % 0,47
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 264,020000 0,91 % 9,14 % -7,54 % 0,12
Raiffeisen-Europa-SmallCap 313,900000 1,30 % 5,56 % -6,55 % 0,20
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 207,130000 1,70 % 6,42 % -9,63 % 0,18
Raiffeisen-Russland-Aktien 83,530000 2,54 % 9,24 % -11,80 % 0,22
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 160,390000 -1,26 % 4,43 % -8,58 % -0,15
Raiffeisen-Global-Aktien 310,070000 7,09 % 8,95 % -9,19 % 0,77
TAM - Americký akciový 0,042509 11,73 % 13,70 % -9,64 % 1,22
TAM - Európsky akciový 0,021908 1,68 % 5,49 % -8,83 % 0,19
Raiffeisen Energie Aktien 132,270000 10,30 % 17,39 % -10,95 % 0,94
Raiffeisen Eurasien Aktien 235,920000 2,94 % 11,88 % -7,99 % 0,37
Raiffeisen Österreich Aktien 250,960000 3,56 % 12,66 % -8,08 % 0,44
Raiffeisen Osteuropa Aktien 255,350000 -5,54 % 10,13 % -14,23 % -0,39
Raiffeisen Pazifik Aktien 193,910000 9,70 % 13,28 % -6,79 % 1,43
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,125762 -0,07 % 8,44 % -8,62 % -0,01
Priemer: 647,878282 3,96 % 10,22 % -9,69 % 0,57