Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO fond maximalizovaných výnosov 0,046546 22,93 % 22,93 % -3,01 % 7,63
SPORO Globálny akciový fond 0,046044 12,09 % 12,09 % -2,81 % 4,29
AXA CEE Akciový fond 0,037310 22,49 % 22,49 % -3,68 % 6,12
AXA Realitní fond 0,037422 9,30 % 9,30 % -4,22 % 2,20
AXA Small Cap Portfolio 0,045129 12,95 % 12,95 % -4,87 % 2,66
ESPA Stock Europe 180,860000 14,05 % 15,42 % -5,46 % 2,57
ESPA Stock Europe - Property 313,170000 9,43 % 11,99 % -4,43 % 2,13
ESPA Stock Europe-Emerging 98,070000 12,31 % 14,80 % -8,84 % 1,39
ESPA Stock Global Emerging – Markets 212,500000 13,66 % 13,66 % -4,89 % 2,79
ESPA Stock Istanbul 336,460000 9,14 % 17,04 % -16,37 % 0,56
ESPA Stock Japan 105,880000 7,66 % 9,12 % -6,05 % 1,27
ESPA Stock Global 105,700000 11,06 % 11,21 % -5,63 % 1,96
ERSTE Responsible Stock America 345,797536 10,45 % 11,43 % -6,43 % 1,63
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,810000 2,32 % 2,32 % -3,69 % 0,63
GIS Central and Eastern European Equities 237,355000 23,35 % 27,63 % -6,12 % 3,82
GIS European Equities Opportunity 172,864000 15,37 % 16,46 % -4,83 % 3,18
IAD - KD Russia 0,022253 10,79 % 21,26 % -20,12 % 0,54
IAD - Global Index 0,032883 8,28 % 11,14 % -6,50 % 1,27
KBC Equity Fund America 2 270,100502 12,68 % 15,67 % -9,30 % 1,36
KBC Equity Fund Belgium 892,520000 16,47 % 16,47 % -6,11 % 2,70
KBC Equity Fund Buyback America 1 627,923374 10,93 % 17,21 % -11,21 % 0,98
KBC Equity Fund Buyback Europe 1 003,170000 17,51 % 17,51 % -4,09 % 4,28
KBC Equity Fund Central Europe 1 256,550000 28,87 % 30,70 % -4,51 % 6,41
KBC Equity Fund Europe 1 784,400000 19,24 % 19,24 % -4,19 % 4,60
KBC Equity Fund Eurozone 581,200000 22,39 % 22,39 % -4,61 % 4,86
KBC Equity Fund Finance 677,200000 22,55 % 22,55 % -7,45 % 3,03
KBC Equity Fund Flanders 3 425,230000 17,44 % 17,44 % -4,24 % 4,12
KBC Equity Fund Japan 464,179097 5,46 % 7,82 % -8,41 % 0,65
KBC Equity Fund Latin America 1 274,720000 6,99 % 6,99 % -12,68 % 0,55
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 017,107193 11,30 % 17,06 % -8,85 % 1,28
KBC Equity Fund New Asia 812,250000 12,95 % 15,80 % -6,21 % 2,09
KBC Equity Fund New Markets 1 912,830000 12,51 % 12,51 % -6,61 % 1,89
KBC Equity Fund New Shares 1 262,270000 25,87 % 25,87 % -4,57 % 5,67
KBC Equity Fund Oil 616,340000 -6,24 % 11,84 % -24,19 % -0,26
KBC Equity Fund Pharma 1 437,900000 8,35 % 13,43 % -9,84 % 0,85
KBC Equity Fund Technology 255,738712 22,01 % 22,01 % -6,06 % 3,63
KBC Equity Fund Telecom 395,210000 1,28 % 8,23 % -9,75 % 0,13
KBC Equity Fund US Small Caps 1 564,870244 12,58 % 21,21 % -16,79 % 0,75
KBC Equity Fund Utilities 791,060000 4,31 % 7,54 % -5,40 % 0,80
KBC Equity Fund World 464,380000 14,67 % 14,67 % -4,90 % 2,99
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 522,580000 12,74 % 14,46 % -6,85 % 1,86
KBC EQUITY FUND Pacific 551,530000 3,69 % 8,68 % -7,62 % 0,48
KBC EQUITY FUND Global Leaders 417,470000 9,56 % 10,95 % -6,24 % 1,53
Horizon Access Fund Asian Infrastructure 594,680000 -0,70 % 6,25 % -8,18 % -0,09
Horizon Access Fund Brazil 742,940000 7,89 % 10,82 % -22,79 % 0,35
Horizon Access Fund Russia 378,400000 7,68 % 19,77 % -21,99 % 0,35
Horizon Access Fund Vietnam 575,290000 5,21 % 6,09 % -6,77 % 0,77
Horizon Access India Fund 1 172,634527 6,01 % 10,73 % -9,40 % 0,64
KBC Equity Fund High Dividend North America 921,506334 11,88 % 15,79 % -9,66 % 1,23
KBC Equity Fund Commodities & Materials 573,890000 14,70 % 14,95 % -7,98 % 1,84
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 880,970000 0,99 % 7,25 % -8,55 % 0,12
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 175,210000 18,19 % 18,19 % -3,51 % 5,18
KBC Equity Fund Consumer Durables 596,040000 9,04 % 11,83 % -7,78 % 1,16
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 917,020000 8,56 % 10,73 % -8,37 % 1,02
KBC Equity Fund Strategic Finance 496,960000 22,54 % 22,54 % -5,79 % 3,89
KBC Equity Fund Strategic Satellites 846,210000 13,07 % 13,50 % -6,29 % 2,08
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 202,080000 17,34 % 17,34 % -5,31 % 3,26
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 500,890000 19,69 % 19,69 % -6,01 % 3,28
Horizon Access Fund China 933,032634 8,59 % 8,59 % -8,52 % 1,01
KBC Equity Fund Trends 138,830000 13,75 % 13,75 % -3,72 % 3,69
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 270,590000 12,74 % 12,74 % -4,95 % 2,57
Raiffeisen-Europa-SmallCap 314,350000 19,35 % 19,35 % -3,41 % 5,67
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 207,250000 18,98 % 18,98 % -5,00 % 3,79
Raiffeisen-Russland-Aktien 83,010000 11,74 % 22,20 % -20,08 % 0,58
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 164,220000 19,70 % 19,70 % -2,95 % 6,68
Raiffeisen-Global-Aktien 295,690000 12,26 % 12,45 % -5,20 % 2,36
TAM - Americký akciový 0,039194 12,77 % 14,70 % -9,54 % 1,34
TAM - Európsky akciový 0,021801 14,78 % 15,36 % -4,73 % 3,12
Raiffeisen Energie Aktien 121,230000 -1,26 % 11,79 % -19,98 % -0,06
Raiffeisen Eurasien Aktien 236,010000 11,00 % 11,00 % -6,69 % 1,64
Raiffeisen Österreich Aktien 245,130000 33,77 % 33,77 % -1,88 % 17,92
Raiffeisen Osteuropa Aktien 275,180000 13,53 % 14,92 % -8,42 % 1,61
Raiffeisen Pazifik Aktien 180,860000 15,91 % 15,91 % -2,24 % 7,09
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,129100 6,46 % 6,46 % -4,32 % 1,49
Priemer: 643,618336 12,70 % 15,12 % -7,68 % 2,56