Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 -1,67 % 2,50 % -8,39 % -0,20
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 -1,58 % 2,31 % -7,82 % -0,20
AXA CEE Akciový fond 0,034924 -5,81 % 7,22 % -12,15 % -0,48
AXA Realitní fond 0,038209 -0,81 % 1,19 % -8,22 % -0,10
AXA Small Cap Portfolio 0,047224 4,31 % 5,04 % -5,54 % 0,78
ESPA Stock Europe 174,290000 -3,18 % 1,14 % -8,33 % -0,38
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 2,49 % 3,57 % -7,69 % 0,32
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -11,84 % 4,12 % -15,33 % -0,77
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 -5,67 % 2,18 % -7,68 % -0,74
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -29,91 % 0,71 % -30,83 % -0,97
ESPA Stock Japan 113,140000 -0,07 % 2,91 % -7,77 % -0,01
ESPA Stock Global 115,630000 5,08 % 7,39 % -7,70 % 0,66
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 3,17 % 4,96 % -8,93 % 0,35
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,220000 -6,70 % 2,67 % -9,13 % -0,73
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 89,610000 4,57 % 5,88 % -4,38 % 1,04
GIS Central and Eastern European Equities 202,544000 -18,26 % 2,50 % -20,26 % -0,90
GIS European Equities Opportunity 173,923000 -1,11 % 1,97 % -7,58 % -0,15
IAD - Global Index 0,034065 0,88 % 1,80 % -8,17 % 0,11
KBC Equity Fund America 2 461,515851 4,81 % 6,48 % -9,12 % 0,53
KBC Equity Fund Belgium 843,530000 -2,16 % 6,08 % -7,77 % -0,28
KBC Equity Fund Buyback America 1 729,664704 3,38 % 4,95 % -8,01 % 0,42
KBC Equity Fund Buyback Europe 1 008,420000 1,48 % 3,71 % -8,32 % 0,18
KBC Equity Fund Central Europe 1 150,630000 -7,18 % 9,62 % -15,33 % -0,47
KBC Equity Fund Europe 1 774,610000 1,37 % 4,20 % -8,10 % 0,17
KBC Equity Fund Eurozone 581,540000 0,76 % 4,43 % -7,86 % 0,10
KBC Equity Fund Finance 672,590000 -3,79 % 4,01 % -8,25 % -0,46
KBC Equity Fund Flanders 3 250,200000 -2,19 % 6,39 % -8,07 % -0,27
KBC Equity Fund Japan 483,948521 -1,34 % 3,05 % -7,99 % -0,17
KBC Equity Fund Latin America 1 038,870000 -9,53 % 11,01 % -19,48 % -0,49
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 536,454803 13,91 % 15,34 % -8,50 % 1,64
KBC Equity Fund New Asia 872,390000 1,58 % 6,85 % -8,17 % 0,19
KBC Equity Fund New Markets 1 911,430000 -1,24 % 6,60 % -7,54 % -0,16
KBC Equity Fund New Shares 1 299,210000 2,82 % 5,08 % -7,38 % 0,38
KBC Equity Fund Oil 685,210000 9,68 % 15,92 % -13,44 % 0,72
KBC Equity Fund Pharma 1 469,770000 6,36 % 7,30 % -8,57 % 0,74
KBC Equity Fund Technology 296,266289 9,43 % 13,24 % -8,95 % 1,05
KBC Equity Fund Telecom 377,290000 -5,12 % 0,60 % -8,34 % -0,61
KBC Equity Fund US Small Caps 1 777,528805 13,05 % 13,45 % -8,50 % 1,54
KBC Equity Fund Utilities 786,180000 -2,80 % 0,00 % -13,59 % -0,21
KBC Equity Fund World 478,830000 1,79 % 4,18 % -7,06 % 0,25
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 570,750000 1,10 % 2,60 % -8,02 % 0,14
KBC EQUITY FUND Pacific 589,420000 2,42 % 3,72 % -6,54 % 0,37
KBC EQUITY FUND Global Leaders 434,920000 2,19 % 3,48 % -7,43 % 0,29
Horizon Access Fund Russia 382,090000 -0,40 % 10,96 % -15,35 % -0,03
Horizon Access Fund Vietnam 713,600000 8,71 % 28,08 % -15,12 % 0,58
Horizon Access India Fund 1 224,226694 -1,27 % 2,89 % -10,77 % -0,12
KBC Equity Fund High Dividend North America 984,871725 3,49 % 5,17 % -8,54 % 0,41
KBC Equity Fund Commodities & Materials 572,560000 0,10 % 6,87 % -12,85 % 0,01
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 891,890000 -1,29 % 0,97 % -7,72 % -0,17
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 197,540000 9,45 % 12,36 % -5,80 % 1,63
KBC Equity Fund Consumer Durables 653,970000 6,73 % 8,64 % -5,51 % 1,22
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 981,740000 4,95 % 8,02 % -8,99 % 0,55
KBC Equity Fund Strategic Finance 475,550000 -5,68 % 4,05 % -9,36 % -0,61
KBC Equity Fund Strategic Satellites 854,680000 0,40 % 3,62 % -8,20 % 0,05
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 231,440000 9,26 % 13,08 % -9,35 % 0,99
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 279,930000 -13,40 % 6,13 % -18,40 % -0,73
Horizon Access Fund China 902,981462 -7,18 % 6,36 % -12,73 % -0,56
KBC Equity Fund Trends 146,410000 2,54 % 4,80 % -6,30 % 0,40
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 3,55 % 4,31 % -7,54 % 0,47
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 264,020000 -5,98 % 1,68 % -7,54 % -0,79
Raiffeisen-Europa-SmallCap 313,900000 -2,81 % 1,27 % -6,55 % -0,43
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 207,130000 -2,93 % 1,57 % -9,63 % -0,30
Raiffeisen-Russland-Aktien 83,530000 -1,38 % 5,06 % -11,80 % -0,12
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 160,390000 -3,17 % 2,41 % -8,58 % -0,37
Raiffeisen-Global-Aktien 310,070000 0,92 % 2,67 % -9,19 % 0,10
TAM - Americký akciový 0,042509 5,16 % 7,01 % -9,64 % 0,53
TAM - Európsky akciový 0,021908 1,54 % 5,35 % -8,83 % 0,17
Raiffeisen Energie Aktien 132,270000 2,46 % 9,06 % -10,95 % 0,22
Raiffeisen Eurasien Aktien 235,920000 -6,72 % 1,38 % -7,99 % -0,84
Raiffeisen Österreich Aktien 250,960000 -5,94 % 2,33 % -8,08 % -0,74
Raiffeisen Osteuropa Aktien 255,350000 -11,61 % 3,05 % -14,23 % -0,82
Raiffeisen Pazifik Aktien 193,910000 -0,13 % 3,13 % -6,79 % -0,02
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,125762 -2,24 % 6,08 % -8,62 % -0,26
Priemer: 647,878282 -0,52 % 5,49 % -9,69 % 0,05