Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 3,11 % 4,13 % -0,98 % 3,19
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 2,92 % 3,77 % -0,82 % 3,57
AXA CEE Akciový fond 0,034924 -5,13 % 3,49 % -8,33 % -0,62
AXA Realitní fond 0,038209 4,10 % 4,41 % -1,10 % 3,71
AXA Small Cap Portfolio 0,047224 8,43 % 9,20 % -0,70 % 12,08
ESPA Stock Europe 174,290000 4,25 % 8,62 % -4,02 % 1,06
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 6,45 % 7,56 % -1,33 % 4,84
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -7,72 % 2,34 % -9,83 % -0,79
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 -0,67 % 3,66 % -4,18 % -0,16
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -23,68 % 1,16 % -25,02 % -0,95
ESPA Stock Japan 113,140000 5,14 % 6,64 % -1,40 % 3,66
ESPA Stock Global 115,630000 10,57 % 12,99 % -2,15 % 4,92
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 11,56 % 13,49 % -1,70 % 6,78
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,220000 -2,63 % 2,52 % -5,02 % -0,52
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 89,610000 7,14 % 8,48 % -1,23 % 5,78
GIS Central and Eastern European Equities 202,544000 -9,02 % 1,63 % -10,48 % -0,86
GIS European Equities Opportunity 173,923000 4,45 % 7,70 % -3,02 % 1,47
IAD - Global Index 0,034065 8,04 % 9,03 % -0,91 % 8,85
KBC Equity Fund America 2 461,515851 10,49 % 12,25 % -1,57 % 6,70
KBC Equity Fund Belgium 843,530000 -0,95 % 1,63 % -2,54 % -0,37
KBC Equity Fund Buyback America 1 729,664704 9,73 % 11,39 % -1,49 % 6,53
KBC Equity Fund Buyback Europe 1 008,420000 6,87 % 9,23 % -2,16 % 3,19
KBC Equity Fund Central Europe 1 150,630000 -5,32 % 4,60 % -9,48 % -0,56
KBC Equity Fund Europe 1 774,610000 4,96 % 7,88 % -2,71 % 1,83
KBC Equity Fund Eurozone 581,540000 3,18 % 6,60 % -3,21 % 0,99
KBC Equity Fund Finance 672,590000 0,13 % 4,61 % -4,29 % 0,03
KBC Equity Fund Flanders 3 250,200000 -1,45 % 1,29 % -2,71 % -0,54
KBC Equity Fund Japan 483,948521 4,19 % 7,36 % -2,95 % 1,42
KBC Equity Fund Latin America 1 038,870000 -13,12 % 3,05 % -16,71 % -0,79
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 536,454803 17,95 % 19,44 % -1,24 % 14,45
KBC Equity Fund New Asia 872,390000 2,33 % 7,63 % -4,93 % 0,47
KBC Equity Fund New Markets 1 911,430000 -1,71 % 3,15 % -4,71 % -0,36
KBC Equity Fund New Shares 1 299,210000 6,68 % 9,02 % -2,15 % 3,11
KBC Equity Fund Oil 685,210000 16,81 % 23,46 % -5,39 % 3,12
KBC Equity Fund Pharma 1 469,770000 12,28 % 13,27 % -1,02 % 12,00
KBC Equity Fund Technology 296,266289 12,06 % 15,97 % -3,37 % 3,58
KBC Equity Fund Telecom 377,290000 2,66 % 4,96 % -3,42 % 0,78
KBC Equity Fund US Small Caps 1 777,528805 18,08 % 18,49 % -0,35 % 51,88
KBC Equity Fund Utilities 786,180000 5,46 % 6,43 % -3,58 % 1,53
KBC Equity Fund World 478,830000 5,60 % 8,07 % -2,29 % 2,45
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 570,750000 8,06 % 9,45 % -1,27 % 6,37
KBC EQUITY FUND Pacific 589,420000 6,75 % 8,10 % -1,42 % 4,75
KBC EQUITY FUND Global Leaders 434,920000 7,28 % 8,64 % -1,25 % 5,82
Horizon Access Fund Russia 382,090000 -5,29 % 0,61 % -11,22 % -0,47
Horizon Access Fund Vietnam 713,600000 -12,24 % 3,39 % -15,12 % -0,81
Horizon Access India Fund 1 224,226694 7,55 % 8,29 % -3,28 % 2,30
KBC Equity Fund High Dividend North America 984,871725 8,88 % 10,65 % -1,60 % 5,55
KBC Equity Fund Commodities & Materials 572,560000 7,47 % 11,70 % -3,78 % 1,98
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 891,890000 3,56 % 3,56 % -3,35 % 1,06
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 197,540000 9,26 % 12,17 % -2,59 % 3,58
KBC Equity Fund Consumer Durables 653,970000 8,52 % 10,46 % -1,76 % 4,84
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 981,740000 8,52 % 11,70 % -2,85 % 2,99
KBC Equity Fund Strategic Finance 475,550000 -0,97 % 4,66 % -5,38 % -0,18
KBC Equity Fund Strategic Satellites 854,680000 4,31 % 7,11 % -2,61 % 1,65
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 231,440000 11,90 % 15,81 % -3,38 % 3,52
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 279,930000 -9,06 % 0,83 % -9,80 % -0,92
Horizon Access Fund China 902,981462 -3,38 % 3,00 % -6,19 % -0,55
KBC Equity Fund Trends 146,410000 6,95 % 9,32 % -2,17 % 3,21
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 8,44 % 9,24 % -0,73 % 11,58
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 264,020000 -1,11 % 3,31 % -4,29 % -0,26
Raiffeisen-Europa-SmallCap 313,900000 2,70 % 6,72 % -3,77 % 0,72
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 207,130000 5,75 % 9,00 % -2,98 % 1,93
Raiffeisen-Russland-Aktien 83,530000 -1,24 % 3,51 % -10,35 % -0,12
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 160,390000 3,79 % 9,76 % -5,45 % 0,69
Raiffeisen-Global-Aktien 310,070000 9,33 % 11,22 % -1,70 % 5,49
TAM - Americký akciový 0,042509 11,31 % 13,27 % -1,73 % 6,53
TAM - Európsky akciový 0,021908 5,08 % 9,03 % -3,62 % 1,40
Raiffeisen Energie Aktien 132,270000 12,92 % 20,18 % -6,04 % 2,14
Raiffeisen Eurasien Aktien 235,920000 -1,77 % 2,17 % -3,86 % -0,46
Raiffeisen Österreich Aktien 250,960000 -3,34 % 2,46 % -5,66 % -0,59
Raiffeisen Osteuropa Aktien 255,350000 -6,89 % 2,64 % -9,28 % -0,74
Raiffeisen Pazifik Aktien 193,910000 5,49 % 8,94 % -3,16 % 1,74
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,125762 -0,48 % 3,75 % -4,07 % -0,12
Priemer: 647,878282 3,59 % 7,74 % -4,25 % 3,32