Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,046950 -5,01 % 0,59 % -8,39 % -0,60
AM SLSP Globálny akciový fond 0,046967 -3,89 % 0,96 % -7,82 % -0,50
ESPA Stock Europe 175,460000 -3,25 % 0,42 % -8,36 % -0,39
ESPA Stock Europe - Property 331,930000 4,15 % 4,15 % -7,69 % 0,54
ESPA Stock Europe-Emerging 93,810000 0,31 % 13,98 % -12,96 % 0,02
ESPA Stock Global Emerging – Markets 211,850000 6,35 % 13,38 % -7,14 % 0,89
ESPA Stock Istanbul 284,790000 -12,43 % 10,95 % -21,07 % -0,59
ESPA Stock Japan 112,180000 7,77 % 11,94 % -7,77 % 1,00
ESPA Stock Global 109,380000 4,99 % 8,14 % -7,70 % 0,65
ERSTE Responsible Stock America 337,744023 -1,05 % 5,13 % -8,93 % -0,12
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 204,820000 4,44 % 11,79 % -8,68 % 0,51
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 86,850000 1,35 % 1,35 % -4,38 % 0,31
GIS Central and Eastern European Equities 216,572000 -4,85 % 11,59 % -14,73 % -0,33
GIS European Equities Opportunity 175,946000 1,29 % 2,20 % -7,58 % 0,17
IAD - Global Index 0,032756 -1,69 % 2,11 % -8,17 % -0,21
KBC Equity Fund America 2 285,604457 4,12 % 10,60 % -9,12 % 0,45
KBC Equity Fund Belgium 851,830000 -1,92 % 5,31 % -7,10 % -0,27
KBC Equity Fund Buyback America 1 599,556959 -1,65 % 4,57 % -8,01 % -0,21
KBC Equity Fund Buyback Europe 993,300000 0,18 % 3,26 % -8,32 % 0,02
KBC Equity Fund Central Europe 1 230,630000 1,68 % 12,28 % -10,57 % 0,16
KBC Equity Fund Europe 1 763,620000 0,75 % 4,21 % -8,10 % 0,09
KBC Equity Fund Eurozone 590,120000 6,88 % 9,16 % -7,86 % 0,88
KBC Equity Fund Finance 679,500000 5,97 % 13,40 % -8,25 % 0,72
KBC Equity Fund Flanders 3 295,150000 -1,72 % 5,44 % -7,03 % -0,24
KBC Equity Fund Japan 486,697029 7,13 % 11,26 % -7,99 % 0,89
KBC Equity Fund Latin America 1 177,270000 3,18 % 11,72 % -10,16 % 0,31
KBC Equity Fund Medical Technologies 3 160,045609 3,93 % 7,09 % -8,85 % 0,44
KBC Equity Fund New Asia 867,250000 11,51 % 16,08 % -8,17 % 1,41
KBC Equity Fund New Markets 1 942,860000 8,31 % 15,02 % -7,54 % 1,10
KBC Equity Fund New Shares 1 269,940000 7,20 % 10,00 % -7,38 % 0,98
KBC Equity Fund Oil 669,690000 7,47 % 7,47 % -13,44 % 0,56
KBC Equity Fund Pharma 1 352,720000 -5,59 % 5,06 % -13,93 % -0,40
KBC Equity Fund Technology 275,446586 10,87 % 14,35 % -8,95 % 1,21
KBC Equity Fund Telecom 380,220000 -8,26 % 0,21 % -11,72 % -0,71
KBC Equity Fund US Small Caps 1 588,405309 4,51 % 6,12 % -9,69 % 0,47
KBC Equity Fund Utilities 789,730000 -2,06 % 1,15 % -14,30 % -0,14
KBC Equity Fund World 470,300000 4,00 % 7,48 % -7,06 % 0,57
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 515,510000 1,07 % 6,30 % -8,02 % 0,13
KBC EQUITY FUND Pacific 577,870000 5,76 % 8,08 % -6,54 % 0,88
KBC EQUITY FUND Global Leaders 416,820000 0,66 % 5,18 % -7,43 % 0,09
Horizon Access Fund Russia 374,270000 4,81 % 19,21 % -15,35 % 0,31
Horizon Access Fund Vietnam 735,660000 30,96 % 49,65 % -12,49 % 2,48
Horizon Access India Fund 1 202,885183 1,45 % 7,60 % -10,77 % 0,13
KBC Equity Fund High Dividend North America 919,798424 3,20 % 10,29 % -8,54 % 0,37
KBC Equity Fund Commodities & Materials 558,890000 3,93 % 13,67 % -12,85 % 0,31
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 790,450000 -9,82 % 0,23 % -10,27 % -0,96
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 189,060000 11,76 % 11,83 % -5,80 % 2,03
KBC Equity Fund Consumer Durables 620,270000 2,99 % 5,89 % -6,84 % 0,44
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 963,120000 5,61 % 7,58 % -8,99 % 0,62
KBC Equity Fund Strategic Finance 491,340000 3,86 % 10,90 % -8,63 % 0,45
KBC Equity Fund Strategic Satellites 846,170000 1,22 % 5,52 % -8,20 % 0,15
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 217,230000 9,55 % 11,50 % -9,35 % 1,02
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 330,100000 -6,77 % 9,94 % -16,34 % -0,41
Horizon Access Fund China 928,881555 8,36 % 20,70 % -11,91 % 0,70
KBC Equity Fund Trends 140,930000 6,11 % 8,15 % -6,30 % 0,97
PP - 365. world o.p.f. 0,010007 -1,15 % 0,83 % -7,54 % -0,15
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 270,350000 5,60 % 11,54 % -6,50 % 0,86
Raiffeisen-Europa-SmallCap 316,780000 2,87 % 6,22 % -6,55 % 0,44
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 206,710000 1,95 % 6,90 % -9,63 % 0,20
Raiffeisen-Russland-Aktien 81,770000 6,26 % 15,65 % -11,80 % 0,53
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 163,350000 2,90 % 6,20 % -8,58 % 0,34
Raiffeisen-Global-Aktien 297,440000 1,69 % 6,78 % -9,19 % 0,18
TAM - Americký akciový 0,039951 5,95 % 10,46 % -9,64 % 0,62
TAM - Európsky akciový 0,022190 2,19 % 4,21 % -8,83 % 0,25
Raiffeisen Energie Aktien 130,540000 10,48 % 11,33 % -10,95 % 0,96
Raiffeisen Eurasien Aktien 240,100000 6,72 % 13,97 % -7,06 % 0,95
Raiffeisen Österreich Aktien 263,200000 14,35 % 18,61 % -6,71 % 2,14
Raiffeisen Osteuropa Aktien 265,250000 1,57 % 14,00 % -11,09 % 0,14
Raiffeisen Pazifik Aktien 191,350000 12,12 % 15,54 % -6,79 % 1,78
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,127847 2,26 % 9,16 % -8,62 % 0,26
Priemer: 661,537711 3,22 % 9,19 % -9,27 % 0,41