Akciové fondy
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,045765 -7,40 % 0,59 % -7,95 % -0,93
AM SLSP Globálny akciový fond 0,046108 -5,64 % 0,96 % -6,54 % -0,86
AXA CEE Akciový fond 0,038471 13,38 % 17,17 % -3,23 % 4,14
AXA Realitní fond 0,035777 -1,28 % 6,85 % -7,61 % -0,17
AXA Small Cap Portfolio 0,043858 -0,78 % 4,86 % -5,38 % -0,15
ESPA Stock Europe 170,080000 -1,78 % 5,69 % -7,08 % -0,25
ESPA Stock Europe - Property 304,340000 0,58 % 8,74 % -7,50 % 0,08
ESPA Stock Europe-Emerging 101,020000 0,78 % 6,33 % -8,84 % 0,09
ESPA Stock Global Emerging – Markets 210,970000 5,50 % 12,95 % -6,60 % 0,83
ESPA Stock Istanbul 335,510000 8,84 % 17,04 % -16,19 % 0,55
ESPA Stock Japan 109,300000 1,84 % 8,57 % -6,20 % 0,30
ESPA Stock Global 103,980000 -1,00 % 7,26 % -7,70 % -0,13
ERSTE Responsible Stock America 328,209605 -5,33 % 3,50 % -8,54 % -0,62
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 200,210000 2,53 % 12,27 % -8,68 % 0,29
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 82,650000 -3,55 % 0,00 % -3,55 % -1,00
GIS Central and Eastern European Equities 234,371000 5,88 % 14,74 % -7,73 % 0,76
GIS European Equities Opportunity 164,061000 2,49 % 10,89 % -7,58 % 0,33
IAD - Global Index 0,031274 -6,44 % 1,79 % -8,08 % -0,80
KBC Equity Fund America 2 208,826743 -4,50 % 4,97 % -9,30 % -0,48
KBC Equity Fund Belgium 860,700000 5,92 % 12,56 % -6,11 % 0,97
KBC Equity Fund Buyback America 1 569,812650 -7,24 % 1,64 % -11,21 % -0,65
KBC Equity Fund Buyback Europe 940,200000 1,47 % 10,49 % -8,16 % 0,18
KBC Equity Fund Central Europe 1 258,630000 9,16 % 17,85 % -7,38 % 1,24
KBC Equity Fund Europe 1 679,920000 2,71 % 11,53 % -7,91 % 0,34
KBC Equity Fund Eurozone 555,320000 9,81 % 19,18 % -7,86 % 1,25
KBC Equity Fund Finance 678,160000 1,22 % 8,53 % -7,45 % 0,16
KBC Equity Fund Flanders 3 340,470000 7,11 % 13,36 % -5,51 % 1,29
KBC Equity Fund Japan 465,044031 -1,13 % 7,46 % -7,99 % -0,14
KBC Equity Fund Latin America 1 186,630000 -5,43 % 1,59 % -12,57 % -0,43
KBC Equity Fund Medical Technologies 2 979,537377 -0,22 % 9,04 % -8,85 % -0,02
KBC Equity Fund New Asia 828,960000 9,30 % 19,02 % -8,17 % 1,14
KBC Equity Fund New Markets 1 907,560000 5,37 % 13,96 % -7,54 % 0,71
KBC Equity Fund New Shares 1 206,950000 5,19 % 13,57 % -7,38 % 0,70
KBC Equity Fund Oil 577,300000 -18,13 % 0,00 % -20,95 % -0,87
KBC Equity Fund Pharma 1 310,690000 -10,13 % 3,22 % -12,93 % -0,78
KBC Equity Fund Technology 254,927050 8,69 % 19,37 % -8,95 % 0,97
KBC Equity Fund Telecom 370,170000 -12,10 % 0,29 % -12,35 % -0,98
KBC Equity Fund US Small Caps 1 475,838070 -12,68 % 0,09 % -17,12 % -0,74
KBC Equity Fund Utilities 698,940000 -11,25 % 3,57 % -14,30 % -0,79
KBC Equity Fund World 451,730000 0,87 % 8,54 % -7,06 % 0,12
KBC EQUITY FUND High Dividend 1 470,700000 -4,15 % 3,89 % -7,73 % -0,54
KBC EQUITY FUND Pacific 551,910000 -4,08 % 2,64 % -7,64 % -0,53
KBC EQUITY FUND Global Leaders 403,160000 -4,26 % 3,43 % -7,43 % -0,57
Horizon Access Fund Asian Infrastructure 566,190000 -7,39 % 4,09 % -11,03 % -0,67
Horizon Access Fund Russia 388,440000 -5,57 % 1,99 % -20,18 % -0,28
Horizon Access Fund Vietnam 695,840000 22,32 % 32,57 % -7,74 % 2,89
Horizon Access India Fund 1 196,524283 5,13 % 12,09 % -6,47 % 0,79
KBC Equity Fund High Dividend North America 901,689438 -4,52 % 4,10 % -9,66 % -0,47
KBC Equity Fund Commodities & Materials 543,280000 -5,81 % 5,98 % -11,13 % -0,52
KBC Equity Fund Food & Personal products 1 785,700000 -8,66 % 2,17 % -10,60 % -0,82
KBC Equity Fund Luxury & Tourism 176,400000 8,23 % 14,90 % -5,80 % 1,42
KBC Equity Fund Consumer Durables 603,230000 -0,25 % 5,46 % -7,78 % -0,03
KBC Equity Fund Strategic Cyclicals 892,920000 -4,34 % 5,10 % -8,99 % -0,48
KBC Equity Fund Strategic Finance 488,720000 3,82 % 11,45 % -6,84 % 0,56
KBC Equity Fund Strategic Satellites 809,760000 0,02 % 8,96 % -8,20 % 0,00
KBC Equity Fund Strategic Telecom & Technology 199,470000 5,42 % 16,29 % -9,35 % 0,58
KBC Equity Fund Emerging Europe 1 447,960000 -0,58 % 7,70 % -7,69 % -0,08
Horizon Access Fund China 926,590010 3,29 % 15,34 % -10,45 % 0,31
KBC Equity Fund Trends 134,580000 5,89 % 13,01 % -6,30 % 0,94
PP - 365. world o.p.f. 0,009437 -6,78 % 0,83 % -7,54 % -0,90
Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien 268,050000 1,35 % 7,96 % -6,13 % 0,22
Raiffeisen-Europa-SmallCap 306,170000 10,84 % 18,41 % -6,39 % 1,70
Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien 200,230000 0,81 % 9,11 % -7,61 % 0,11
Raiffeisen-Russland-Aktien 84,060000 -4,48 % 0,19 % -17,56 % -0,26
Raiffeisen-TopDividende-Aktien 156,860000 6,58 % 14,55 % -6,95 % 0,95
Raiffeisen-Global-Aktien 285,680000 -2,73 % 6,34 % -8,53 % -0,32
TAM - Americký akciový 0,038849 -2,26 % 4,79 % -9,54 % -0,24
TAM - Európsky akciový 0,020708 0,46 % 9,78 % -8,49 % 0,05
Raiffeisen Energie Aktien 117,430000 -9,98 % 0,84 % -16,01 % -0,62
Raiffeisen Eurasien Aktien 246,110000 6,48 % 10,93 % -6,69 % 0,97
Raiffeisen Österreich Aktien 256,810000 23,48 % 31,27 % -5,93 % 3,96
Raiffeisen Osteuropa Aktien 282,500000 1,41 % 6,88 % -8,42 % 0,17
Raiffeisen Pazifik Aktien 185,090000 10,73 % 17,98 % -6,14 % 1,75
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,124695 -0,92 % 8,43 % -8,62 % -0,11
Priemer: 617,885219 0,43 % 8,91 % -8,83 % 0,21