VÚB Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 20.02.2017 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,038091 2,53 % 3,98 % -2,17 % 1,17
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,040984 1,97 % 6,62 % -4,36 % 0,45
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038034 -0,11 % 0,50 % -0,60 % -0,17
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,045425 -4,18 % 1,24 % -6,12 % -0,68
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036887 0,23 % 0,31 % -0,08 % 3,08
VÚB AM - Active Magnifica 0,040375 0,03 % 5,72 % -5,38 % 0,01
VÚB AM - Active Bond fund 0,115558 -1,70 % 0,99 % -2,67 % -0,64
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,101607 -0,57 % 1,08 % -1,64 % -0,35
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101255 1,66 % 3,09 % -1,39 % 1,19
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102505 1,72 % 4,40 % -2,57 % 0,67
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,099977 -0,50 % 1,90 % -2,35 % -0,21
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099889 -0,11 % 2,35 % -2,41 % -0,05
VÚB AM - Edícia Svet 0,098784 -1,21 % 0,91 % -2,11 % -0,58
Priemer: 0,073798 -0,02 % 2,55 % -2,60 % 0,30