VÚB Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 11.12.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,036513 -4,46 % 1,04 % -5,45 % -0,82
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041699 -0,42 % 2,33 % -4,42 % -0,10
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,037815 -1,10 % 0,08 % -1,45 % -0,76
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,044839 -4,23 % 2,36 % -6,57 % -0,64
VÚB AM - Active Magnifica 0,041259 -0,31 % 3,10 % -5,38 % -0,06
VÚB AM - Active Bond fund 0,115158 -2,57 % 0,08 % -3,01 % -0,85
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,100998 -1,77 % 0,46 % -2,43 % -0,73
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,099707 -2,05 % 0,88 % -2,90 % -0,71
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,101809 -1,91 % 1,37 % -3,23 % -0,59
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,097889 -3,70 % 0,72 % -4,48 % -0,83
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,099429 -2,27 % 0,61 % -2,92 % -0,78
VÚB AM - Edícia Svet 0,097839 -2,61 % 0,45 % -3,04 % -0,86
VÚB AM - Rezervný fond 0,036753 -0,37 % 0,01 % -0,58 % -0,64
VÚB AM - Edícia 2018 0,099999 -0,00 % 0,00 % -0,00 % -0,50
Priemer: 0,075122 -1,98 % 0,96 % -3,28 % -0,63