VÚB Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,038416 1,48 % 2,17 % -6,19 % 0,24
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,040860 5,57 % 5,73 % -2,03 % 2,75
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038114 0,20 % 0,27 % -0,39 % 0,51
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,046381 7,10 % 10,17 % -5,29 % 1,34
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036844 0,17 % 0,19 % -0,11 % 1,53
VÚB AM - Active Magnifica 0,040590 4,32 % 4,64 % -2,57 % 1,68
VÚB AM - Active Bond fund 0,117171 0,43 % 1,53 % -2,10 % 0,21
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,102076 1,28 % 1,99 % -1,13 % 1,13
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101051 0,67 % 0,79 % -2,08 % 0,32
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102077 1,59 % 1,95 % -1,61 % 0,99
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,101012 1,01 % 1,21 % -0,62 % 1,64
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,100053 0,05 % 0,05 % -0,14 % 0,37
Priemer: 0,072054 1,99 % 2,56 % -2,02 % 1,06