VÚB Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.05.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,037635 -2,20 % 0,38 % -2,57 % -0,86
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041637 2,06 % 5,04 % -4,42 % 0,47
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038051 -0,20 % 0,35 % -0,73 % -0,28
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,045179 -3,34 % 2,53 % -6,57 % -0,51
VÚB AM - Active Magnifica 0,041517 1,96 % 4,80 % -5,38 % 0,37
VÚB AM - Active Bond fund 0,115438 -2,18 % 0,61 % -3,05 % -0,71
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,102125 -0,30 % 0,85 % -1,83 % -0,16
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101232 0,35 % 1,79 % -1,59 % 0,22
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102831 0,72 % 3,05 % -3,12 % 0,23
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,099316 -1,76 % 1,27 % -3,00 % -0,59
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,100343 0,34 % 2,35 % -2,92 % 0,12
VÚB AM - Edícia Svet 0,098847 -1,15 % 0,91 % -2,52 % -0,46
VÚB AM - Rezervný fond 0,036891 0,01 % 0,01 % -0,00 % 2,00
Priemer: 0,073926 -0,44 % 1,84 % -2,90 % -0,01