VÚB Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond 0,037791 -1,07 % 1,13 % -5,04 % -0,21
VÚB AM - Dynamické portfólio 0,041326 6,67 % 6,67 % -1,63 % 4,08
VÚB AM - Konzervatívne portfólio 0,038174 0,46 % 0,46 % -0,21 % 2,24
VÚB AM - Vyvážený rastový fond 0,046724 4,35 % 6,55 % -5,56 % 0,78
VÚB AM - Privátny Eurový fond 0,036877 0,23 % 0,25 % -0,08 % 2,77
VÚB AM - Active Magnifica 0,040910 4,59 % 4,59 % -2,51 % 1,83
VÚB AM - Active Bond fund 0,117749 0,34 % 0,95 % -2,10 % 0,16
VÚB AM - Flexible Magnifica Fund 0,102362 1,09 % 1,52 % -1,35 % 0,81
VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond 0,101389 1,13 % 1,13 % -1,57 % 0,72
VÚB AM - Magnifica Edícia I 0,102888 2,69 % 2,69 % -0,95 % 2,83
VÚB AM - Magnifica Edícia II 0,100689 0,68 % 1,20 % -0,76 % 0,89
VÚB AM - Magnifica Edícia III 0,100543 0,54 % 0,54 % -0,36 % 1,53
VÚB AM - Edícia Svet 0,099997 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,074417 1,67 % 2,13 % -1,70 % 1,42