Tatra Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
TAM - Americký akciový 0,038550 10,37 % 14,14 % -6,23 % 1,66
TAM - Európsky akciový 0,021530 14,45 % 16,48 % -6,13 % 2,36
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 214,310000 -0,46 % 1,91 % -7,00 % -0,07
Raiffeisen Energie Aktien 114,510000 -0,31 % 19,49 % -17,70 % -0,02
Raiffeisen Eurasien Aktien 226,420000 9,93 % 14,22 % -6,69 % 1,48
Raiffeisen Österreich Aktien 233,040000 38,99 % 39,05 % -2,63 % 14,82
Raiffeisen Osteuropa Aktien 262,780000 15,51 % 22,44 % -8,42 % 1,84
Raiffeisen Pazifik Aktien 174,260000 16,81 % 16,81 % -3,34 % 5,04
TAM - Harmonic Fund 0,036432 3,34 % 3,34 % -1,96 % 1,71
TAM - Strategic Fund 0,036395 5,30 % 5,32 % -2,72 % 1,95
TAM - SmartFund 0,109448 2,05 % 2,22 % -1,68 % 1,22
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106114 4,69 % 4,74 % -2,40 % 1,95
TAM - Sporenie 0,098800 2,26 % 2,32 % -2,32 % 0,97
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,102097 2,89 % 4,22 % -1,72 % 1,68
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,126921 7,25 % 7,25 % -4,32 % 1,68
TAM - Alfa fond 0,099993 1,25 % 1,33 % -0,62 % 2,03
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,092081 -4,94 % 1,62 % -8,52 % -0,58
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,092602 -1,22 % 2,69 % -5,32 % -0,23
TAM - Dlhopisový fond 0,077918 0,15 % 0,23 % -1,27 % 0,12
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,100839 -0,23 % 0,65 % -3,36 % -0,07
TAM - Private Growth 1 0,037618 3,78 % 4,00 % -3,40 % 1,11
TAM - Private Growth 2 0,038863 8,70 % 9,02 % -4,91 % 1,77
TAM - Balanced Fund 0,101770 1,78 % 2,45 % -1,80 % 0,99
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102114 2,12 % 2,63 % -1,60 % 1,33
TAM - Private Growth 0,034930 0,34 % 0,61 % -1,02 % 0,34
Priemer: 49,071001 5,79 % 7,97 % -4,28 % 1,80