Tatra Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 24.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
TAM - Americký akciový 0,039194 12,22 % 14,15 % -9,54 % 1,28
TAM - Európsky akciový 0,021801 14,24 % 14,81 % -4,73 % 3,01
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 218,580000 1,63 % 2,24 % -5,13 % 0,32
Raiffeisen Energie Aktien 121,230000 -1,26 % 11,79 % -19,98 % -0,06
Raiffeisen Eurasien Aktien 236,010000 11,00 % 11,00 % -6,69 % 1,64
Raiffeisen Österreich Aktien 245,130000 33,77 % 33,77 % -1,88 % 17,92
Raiffeisen Osteuropa Aktien 275,180000 13,53 % 14,92 % -8,42 % 1,61
Raiffeisen Pazifik Aktien 180,860000 15,91 % 15,91 % -2,24 % 7,09
TAM - Harmonic Fund 0,036647 3,67 % 3,67 % -1,44 % 2,55
TAM - Strategic Fund 0,036791 6,01 % 6,01 % -2,07 % 2,91
TAM - SmartFund 0,110239 3,22 % 3,30 % -1,19 % 2,71
TAM - DynamicAlpha Fund 0,107572 6,50 % 6,50 % -1,90 % 3,42
TAM - Sporenie 0,099467 3,51 % 3,60 % -1,30 % 2,71
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,103705 2,44 % 2,44 % -1,72 % 1,42
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,129100 6,33 % 6,33 % -4,32 % 1,47
TAM - Alfa fond 0,100313 1,70 % 1,71 % -0,57 % 2,98
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,093809 -3,41 % 0,00 % -7,28 % -0,47
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,093030 -2,93 % 0,45 % -5,02 % -0,58
TAM - Dlhopisový fond 0,077727 0,04 % 0,34 % -0,91 % 0,05
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,100090 -1,06 % 0,00 % -2,82 % -0,37
TAM - Private Growth 1 0,038013 4,77 % 4,77 % -2,37 % 2,01
TAM - Private Growth 2 0,039578 10,54 % 10,54 % -3,51 % 3,00
TAM - Balanced Fund 0,102603 2,67 % 2,67 % -1,56 % 1,71
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102810 2,67 % 2,67 % -1,51 % 1,76
TAM - Private Growth 0,035152 0,98 % 0,98 % -1,02 % 0,96
Priemer: 51,138306 5,95 % 6,98 % -3,96 % 2,44