Tatra Asset Management
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.05.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
TAM - Americký akciový 0,039951 5,95 % 10,46 % -9,64 % 0,62
TAM - Európsky akciový 0,022190 2,19 % 4,21 % -8,83 % 0,25
Raiffeisen EmergingMarkets Rent 208,960000 -3,16 % 2,54 % -5,56 % -0,57
Raiffeisen Energie Aktien 130,540000 10,48 % 11,33 % -10,95 % 0,96
Raiffeisen Eurasien Aktien 240,100000 6,72 % 13,97 % -7,06 % 0,95
Raiffeisen Österreich Aktien 263,200000 14,35 % 18,61 % -6,71 % 2,14
Raiffeisen Osteuropa Aktien 265,250000 1,57 % 14,00 % -11,09 % 0,14
Raiffeisen Pazifik Aktien 191,350000 12,12 % 15,54 % -6,79 % 1,78
TAM - SmartFund 0,110331 1,03 % 4,62 % -4,48 % 0,23
TAM - DynamicAlpha Fund 0,106928 1,38 % 8,00 % -7,65 % 0,18
TAM - Raiffeisen European High Yield Fund 0,099519 -2,42 % 2,80 % -5,07 % -0,48
TAM - NewMarkets o.p.f. 0,127847 2,26 % 9,16 % -8,62 % 0,26
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 0,085163 -8,10 % 2,38 % -10,24 % -0,79
TAM - Raiffeisen Eastern Europe Bonds 0,084641 -9,97 % 0,23 % -10,17 % -0,98
TAM - Dlhopisový fond 0,076868 -0,99 % 0,42 % -1,40 % -0,71
TAM - Dynamický dlhopisový fond 0,097180 -3,44 % 0,46 % -3,89 % -0,89
TAM - Private Growth 1 0,038292 2,02 % 6,29 % -5,48 % 0,37
TAM - Private Growth 2 0,039936 3,23 % 9,88 % -7,91 % 0,41
TAM - Balanced Fund 0,102563 0,63 % 2,95 % -3,07 % 0,20
TAM - Dynamic Balanced Fund 0,102101 -0,13 % 2,90 % -4,15 % -0,03
TAM - Private Growth 0,035083 0,17 % 2,97 % -3,44 % 0,05
TAM - Premium Harmonic 0,036373 -1,17 % 2,35 % -4,21 % -0,28
TAM - Premium Strategic 0,036355 -1,99 % 3,70 % -6,91 % -0,29
Priemer: 56,549623 1,42 % 6,51 % -6,67 % 0,15