Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 5,66 % 9,07 % -12,12 % 0,47
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 16,22 % 18,17 % -11,94 % 1,36
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 4,10 % 5,70 % -4,19 % 0,98
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 5,65 % 7,23 % -6,11 % 0,92
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 0,43 % 1,49 % -1,05 % 0,40
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 19,73 % 22,52 % -11,41 % 1,73
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 3,55 % 4,31 % -7,54 % 0,47
Priemer: 0,228574 7,90 % 9,78 % -7,77 % 0,90