Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.05.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,066641 8,24 % 15,11 % -12,12 % 0,68
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,039589 9,79 % 14,34 % -11,94 % 0,82
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,043832 2,79 % 4,93 % -4,19 % 0,67
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037418 3,70 % 6,62 % -6,11 % 0,61
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,045115 1,75 % 2,25 % -0,94 % 1,86
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,257784 6,41 % 11,46 % -11,41 % 0,56
PP - 365. world o.p.f. 0,010007 -1,15 % 0,83 % -7,54 % -0,15
Priemer: 0,214341 4,50 % 7,93 % -7,75 % 0,72