Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 9,81 % 13,35 % -3,12 % 3,14
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 12,19 % 14,08 % -2,42 % 5,05
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 2,94 % 3,32 % -0,71 % 4,14
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 4,74 % 5,45 % -1,02 % 4,67
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 -0,02 % 0,68 % -0,70 % -0,03
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 11,16 % 13,75 % -2,98 % 3,75
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 8,44 % 9,24 % -0,73 % 11,58
Priemer: 0,228574 7,04 % 8,55 % -1,67 % 4,61