Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.10.2016 do 16.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,067294 35,32 % 35,32 % -4,39 % 8,05
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,037566 13,02 % 13,02 % -5,37 % 2,42
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,043153 3,42 % 4,21 % -4,02 % 0,85
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,036798 6,35 % 6,47 % -4,70 % 1,35
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044774 3,04 % 3,24 % -0,58 % 5,22
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,189695 12,65 % 13,82 % -9,53 % 1,33
Priemer: 0,236547 12,30 % 12,68 % -4,77 % 3,21