Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.07.2016 do 18.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,062137 30,77 % 33,14 % -5,21 % 5,90
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,035531 7,09 % 11,02 % -5,03 % 1,41
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,042073 1,38 % 4,78 % -3,75 % 0,37
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,035543 3,09 % 6,85 % -4,29 % 0,72
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044360 3,36 % 3,62 % -0,58 % 5,77
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,131358 4,29 % 10,80 % -7,32 % 0,59
Priemer: 0,225167 8,33 % 11,70 % -4,36 % 2,46