Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 14.12.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,068680 3,50 % 6,83 % -12,12 % 0,29
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,041963 8,09 % 9,90 % -11,94 % 0,68
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,044065 -0,29 % 1,25 % -4,19 % -0,07
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,037905 0,65 % 2,15 % -6,11 % 0,11
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,044863 -0,52 % 0,54 % -1,05 % -0,50
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,352059 8,30 % 10,82 % -11,41 % 0,73
PP - 365. world o.p.f. 0,010482 3,55 % 4,31 % -7,54 % 0,47
Priemer: 0,228574 3,32 % 5,11 % -7,77 % 0,24