Prvá Penzijná
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 20.02.2017 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
PP - Eurofond o.p.f. 0,062280 8,41 % 23,36 % -12,12 % 0,69
PP - Dynamické portfólio o.p.f. 0,036307 -0,33 % 13,19 % -11,94 % -0,03
PP - Konzervatívne portfólio o.p.f. 0,042898 -0,75 % 3,52 % -4,13 % -0,18
PP - Vyvážené portfólio o.p.f. 0,036119 -1,05 % 5,39 % -6,11 % -0,17
PP - Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 0,045148 2,45 % 2,89 % -0,42 % 5,79
PP - USA TOP Fond o. p. f. 1,167187 -0,32 % 12,51 % -11,41 % -0,03
PP - 365. world o.p.f. 0,009437 -6,78 % 0,83 % -7,54 % -0,90
Priemer: 0,199911 0,23 % 8,81 % -7,67 % 0,74