IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 -4,21 % 0,56 % -4,89 % -0,86
IAD - KD Russia 0,020358 -8,16 % 1,20 % -13,54 % -0,60
IAD - Bond Dynamic 0,041230 -0,02 % 1,15 % -1,29 % -0,01
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -0,61 % 5,10 % -6,87 % -0,09
IAD - Protected Equity 1 0,037157 0,42 % 0,86 % -1,99 % 0,21
IAD - Protected Equity 2 0,035499 0,41 % 1,30 % -0,92 % 0,44
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 -1,20 % 1,03 % -2,21 % -0,54
IAD - Český konzervativní 0,041952 0,83 % 2,85 % -2,10 % 0,40
IAD - EURO Bond 0,041598 -1,62 % 0,77 % -2,60 % -0,62
IAD - EURO Cash 0,038017 0,13 % 0,58 % -0,69 % 0,19
IAD - Global Index 0,034065 4,78 % 5,74 % -8,17 % 0,59
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -2,86 % 6,57 % -8,85 % -0,32
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,40 % 0,40 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,035766 -0,90 % 2,16 % -4,16 % -0,09