IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 -0,77 % 0,43 % -1,36 % -0,57
IAD - KD Russia 0,020358 -5,20 % 1,05 % -10,61 % -0,49
IAD - Bond Dynamic 0,041230 -0,41 % 0,41 % -0,95 % -0,43
IAD - Growth Opportunities 0,037335 0,49 % 3,73 % -3,12 % 0,16
IAD - Protected Equity 1 0,037157 1,26 % 1,37 % -0,11 % 11,71
IAD - Protected Equity 2 0,035499 -0,09 % 0,12 % -0,24 % -0,37
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 -1,77 % 0,27 % -2,04 % -0,87
IAD - Český konzervativní 0,041952 -1,31 % 0,46 % -1,90 % -0,69
IAD - EURO Bond 0,041598 -0,83 % 0,24 % -1,30 % -0,64
IAD - EURO Cash 0,038017 -0,08 % 0,18 % -0,51 % -0,16
IAD - Global Index 0,034065 8,04 % 9,03 % -0,91 % 8,85
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -4,17 % 0,26 % -4,42 % -0,94
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,13 % 0,13 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,035766 -0,36 % 1,36 % -2,11 % 1,20