IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.06.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - KD Russia 0,020358 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Bond Dynamic 0,041230 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Growth Opportunities 0,037335 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Protected Equity 1 0,037157 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Protected Equity 2 0,035499 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Český konzervativní 0,041952 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - EURO Bond 0,041598 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - EURO Cash 0,038017 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Global Index 0,034065 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Optimal Balanced 0,029021 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,035766 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00