IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 02.06.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034931 -2,63 % 1,17 % -4,00 % -0,66
IAD - KD Russia 0,020379 -1,47 % 8,47 % -13,54 % -0,11
IAD - Bond Dynamic 0,041485 1,52 % 2,08 % -0,79 % 1,92
IAD - Growth Opportunities 0,038016 0,51 % 4,38 % -6,87 % 0,07
IAD - Protected Equity 1 0,036991 -0,12 % 0,77 % -1,99 % -0,06
IAD - Protected Equity 2 0,035529 1,01 % 1,82 % -0,92 % 1,10
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036459 -0,41 % 0,80 % -1,20 % -0,34
IAD - Český konzervativní 0,042408 2,47 % 3,40 % -0,90 % 2,75
IAD - EURO Bond 0,041914 -0,45 % 1,20 % -1,63 % -0,28
IAD - EURO Cash 0,038066 1,15 % 1,47 % -0,41 % 2,80
IAD - Global Index 0,032756 -1,69 % 2,11 % -8,17 % -0,21
IAD - Optimal Balanced 0,029547 0,05 % 7,80 % -7,20 % 0,01
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038034 0,47 % 0,47 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,035886 0,03 % 2,76 % -3,66 % 0,54