IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,034575 -4,63 % 0,00 % -4,79 % -0,97
IAD - KD Russia 0,020358 -7,64 % 1,78 % -13,54 % -0,56
IAD - Bond Dynamic 0,041230 -1,16 % 0,00 % -1,29 % -0,89
IAD - Growth Opportunities 0,037335 -4,49 % 1,00 % -6,87 % -0,65
IAD - Protected Equity 1 0,037157 -0,34 % 0,10 % -1,99 % -0,17
IAD - Protected Equity 2 0,035499 -0,85 % 0,03 % -0,92 % -0,92
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036086 -2,06 % 0,16 % -2,21 % -0,93
IAD - Český konzervativní 0,041952 -0,42 % 1,58 % -2,10 % -0,20
IAD - EURO Bond 0,041598 -2,20 % 0,00 % -2,43 % -0,91
IAD - EURO Cash 0,038017 -0,45 % 0,00 % -0,69 % -0,64
IAD - Global Index 0,034065 0,88 % 1,80 % -8,17 % 0,11
IAD - Optimal Balanced 0,029021 -7,25 % 1,75 % -8,85 % -0,82
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038060 0,24 % 0,24 % 0,00 % N/A
Priemer: 0,035766 -2,34 % 0,65 % -4,14 % -0,58