IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 21.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,036147 -1,77 % 0,44 % -3,94 % -0,45
IAD - KD Russia 0,022253 10,38 % 20,82 % -20,12 % 0,52
IAD - KD Prosperita 0,023354 13,80 % 14,31 % -5,26 % 2,62
IAD - Bond Dynamic 0,041307 2,89 % 2,89 % -1,30 % 2,22
IAD - Growth Opportunities 0,037824 4,64 % 5,47 % -3,69 % 1,26
IAD - Protected Equity 1 0,037068 0,82 % 0,82 % -0,35 % 2,36
IAD - Protected Equity 2 0,035341 0,84 % 1,05 % -0,52 % 1,61
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036593 0,95 % 1,14 % -1,53 % 0,62
IAD - Český konzervativní 0,041807 3,78 % 3,78 % -1,26 % 2,99
IAD - EURO Bond 0,042324 0,55 % 0,55 % -1,16 % 0,47
IAD - EURO Cash 0,038008 2,37 % 2,37 % -0,73 % 3,26
IAD - Global Index 0,032883 7,59 % 10,43 % -6,50 % 1,17
IAD - Optimal Balanced 0,030065 7,67 % 7,67 % -2,84 % 2,71
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037919 0,42 % 0,42 % -0,02 % 19,90
Priemer: 0,035207 3,92 % 5,15 % -3,52 % 2,95