IAD Investments, správ. spol., a.s.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) 0,035891 -0,86 % 2,09 % -3,94 % -0,22
IaD - Optimal (zmiešaný) 0,037380 10,28 % 11,17 % -2,18 % 4,71
IaD - Kapital (zmiešaný) 0,029156 9,72 % 9,72 % -2,33 % 4,17
IAD - KD Russia 0,020378 9,46 % 30,83 % -20,12 % 0,47
IAD - KD Prosperita 0,022913 18,26 % 21,07 % -5,26 % 3,47
IAD - Bond Dynamic 0,040963 3,98 % 3,98 % -1,30 % 3,06
IAD - Growth Opportunities 0,037485 5,24 % 7,04 % -3,04 % 1,73
IAD - Protected Equity 1 0,037035 1,27 % 1,33 % -0,23 % 5,52
IAD - Protected Equity 2 0,035294 1,87 % 2,00 % -0,52 % 3,62
IAD - CE Bond o.p.f. 0,036653 2,17 % 2,21 % -2,16 % 1,01
IAD - Český konzervativní 0,041669 3,74 % 3,74 % -1,26 % 2,96
IAD - EURO Bond 0,042047 0,67 % 0,95 % -1,32 % 0,50
IAD - EURO Cash 0,037667 2,94 % 3,04 % -0,73 % 4,04
IAD - Global Index 0,032823 7,90 % 10,95 % -4,06 % 1,95
IAD - Optimal Balanced 0,029653 8,67 % 9,71 % -2,84 % 3,06
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,037878 0,41 % 0,41 % -0,02 % 19,40
Priemer: 0,034680 5,36 % 7,51 % -3,21 % 3,72