Eurizon Capital S.A.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 24.02.2017 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 200,210000 2,53 % 12,27 % -8,68 % 0,29
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 156,660000 2,42 % 7,11 % -4,38 % 0,55
Eurizon Fund - Bond High Yield 226,030000 -0,77 % 0,00 % -0,77 % -1,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 82,650000 -3,55 % 0,00 % -3,55 % -1,00
Priemer: 166,387500 0,16 % 4,85 % -4,34 % -0,29