Eurizon Capital S.A.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 02.06.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 204,820000 4,44 % 11,79 % -8,68 % 0,51
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,700000 1,15 % 4,43 % -5,11 % 0,23
Eurizon Fund - Bond High Yield 224,160000 -1,59 % 0,00 % -1,59 % -1,00
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 86,850000 1,35 % 1,35 % -4,38 % 0,31
Priemer: 168,632500 1,34 % 4,39 % -4,94 % 0,01