Eurizon Capital S.A.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 24.02.2017 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,810000 2,32 % 2,32 % -3,69 % 0,63
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,160000 3,40 % 3,40 % -1,57 % 2,16
Priemer: 178,985000 2,86 % 2,86 % -2,63 % 1,39