Eurizon Capital S.A.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,220000 -6,70 % 2,67 % -9,13 % -0,73
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 -1,98 % 1,28 % -5,11 % -0,39
Eurizon Fund - Bond High Yield 221,380000 -2,81 % 0,00 % -2,97 % -0,95
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 89,610000 4,57 % 5,88 % -4,38 % 1,04
Priemer: 167,192500 -1,73 % 2,46 % -5,40 % -0,26