Eurizon Capital S.A.
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Smart Volatility 199,220000 1,94 % 12,18 % -9,13 % 0,21
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessible 158,560000 0,91 % 4,27 % -5,11 % 0,18
Eurizon Fund - Bond High Yield 221,380000 -2,81 % 0,00 % -2,97 % -0,95
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 89,610000 4,57 % 5,88 % -4,38 % 1,04
Priemer: 167,192500 1,15 % 5,58 % -5,40 % 0,12