ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 22.06.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 174,290000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Istanbul 243,650000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Japan 113,140000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Stock Global 115,630000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond Dollar 114,891074 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Reserve Dollar 118,441031 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Reserve Corporate 135,510000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ERSTE Bond Danubia 164,530000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,00 % 0,00 % 0,00 % N/A
Priemer: 226,329573 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00