ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 174,290000 -2,37 % 2,02 % -8,36 % -0,28
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 8,23 % 9,37 % -7,69 % 1,07
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -6,27 % 10,70 % -15,33 % -0,41
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 1,60 % 10,05 % -7,68 % 0,21
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -25,85 % 6,54 % -30,83 % -0,84
ESPA Stock Japan 113,140000 8,02 % 11,25 % -7,77 % 1,03
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 -0,17 % 1,21 % -2,06 % -0,08
ESPA Stock Global 115,630000 11,83 % 14,28 % -7,70 % 1,54
ESPA Bond Dollar 114,891074 -0,18 % 1,11 % -8,70 % -0,02
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,75 % 0,06 % -1,11 % -0,68
ESPA Reserve Dollar 118,441031 2,28 % 2,55 % -6,91 % 0,33
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 7,70 % 9,57 % -8,93 % 0,86
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,72 % 0,26 % -1,07 % -0,67
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,68 % 0,03 % -0,73 % -0,93
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 0,32 % 1,81 % -2,50 % 0,13
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 -0,97 % 1,21 % -2,46 % -0,39
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 -4,63 % 0,28 % -5,07 % -0,91
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 -0,54 % 2,35 % -4,02 % -0,13
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 -6,09 % 0,72 % -6,77 % -0,90
ERSTE Bond Danubia 164,530000 -6,91 % 0,37 % -7,25 % -0,95
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 -4,66 % 0,00 % -4,66 % -1,00
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,52 % 0,63 % -1,01 % 0,52
Priemer: 226,329573 -0,92 % 3,93 % -6,75 % -0,11