ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 28.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 180,860000 14,05 % 15,42 % -5,46 % 2,57
ESPA Stock Europe - Property 313,170000 9,43 % 11,99 % -4,43 % 2,13
ESPA Stock Europe-Emerging 98,070000 12,31 % 14,80 % -8,84 % 1,39
ESPA Stock Global Emerging – Markets 212,500000 13,66 % 13,66 % -4,89 % 2,79
ESPA Stock Istanbul 336,460000 9,14 % 17,04 % -16,37 % 0,56
ESPA Stock Japan 105,880000 7,66 % 9,12 % -6,05 % 1,27
ESPA Bond Euro - Corporate 193,730000 0,87 % 1,22 % -1,70 % 0,51
ESPA Stock Global 105,700000 11,06 % 11,21 % -5,63 % 1,96
ESPA Bond Dollar 115,604519 -7,67 % 1,25 % -10,32 % -0,74
ESPA Reserve Euro Plus 117,240000 -0,07 % 0,00 % -0,43 % -0,16
ESPA Reserve Dollar 116,552237 -6,04 % 4,68 % -12,70 % -0,48
ERSTE Responsible Stock America 345,797536 10,45 % 11,43 % -6,43 % 1,63
ESPA Reserve Corporate 136,490000 0,75 % 0,76 % -0,36 % 2,08
ESPA RESERVE EURO 1 283,940000 0,20 % 0,22 % -0,04 % 4,86
ESPA Bond Euro Rent VT 168,330000 -2,13 % 0,00 % -3,23 % -0,66
ESPA Bond Europe High-Yield 193,070000 5,62 % 5,62 % -1,41 % 3,98
ESPA Bond USA Corporate 169,290000 -0,02 % 0,58 % -3,33 % -0,01
ESPA Bond USA High Yield 202,940000 5,55 % 5,55 % -1,91 % 2,90
ERSTE Bond Emerging Markets 205,560000 2,84 % 3,45 % -4,89 % 0,58
ERSTE Bond Danubia 176,960000 -1,22 % 0,03 % -4,72 % -0,26
Priemer: 238,907215 4,32 % 6,40 % -5,16 % 1,35