ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 174,290000 -3,18 % 1,14 % -8,33 % -0,38
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 2,49 % 3,57 % -7,69 % 0,32
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -11,84 % 4,12 % -15,33 % -0,77
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 -5,67 % 2,18 % -7,68 % -0,74
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -29,91 % 0,71 % -30,83 % -0,97
ESPA Stock Japan 113,140000 -0,07 % 2,91 % -7,77 % -0,01
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 -0,92 % 0,00 % -1,63 % -0,57
ESPA Stock Global 115,630000 5,08 % 7,39 % -7,70 % 0,66
ESPA Bond Dollar 114,891074 2,59 % 2,70 % -5,12 % 0,51
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,64 % 0,01 % -0,95 % -0,68
ESPA Reserve Dollar 118,441031 4,56 % 4,83 % -3,89 % 1,17
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 3,17 % 4,96 % -8,93 % 0,35
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,91 % 0,07 % -1,07 % -0,86
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,67 % 0,01 % -0,70 % -0,95
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 -0,09 % 1,40 % -2,50 % -0,04
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 -1,75 % 0,04 % -2,09 % -0,83
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 -4,57 % 0,00 % -4,74 % -0,96
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 -0,85 % 2,03 % -4,02 % -0,21
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 -6,77 % 0,00 % -6,77 % -1,00
ERSTE Bond Danubia 164,530000 -7,25 % 0,00 % -7,25 % -1,00
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 -4,66 % 0,00 % -4,66 % -1,00
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,52 % 0,63 % -1,01 % 0,52
Priemer: 226,329573 -2,79 % 1,76 % -6,39 % -0,34