ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 24.02.2017 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 170,080000 -1,78 % 5,69 % -7,08 % -0,25
ESPA Stock Europe - Property 304,340000 0,58 % 8,74 % -7,50 % 0,08
ESPA Stock Europe-Emerging 101,020000 0,78 % 6,33 % -8,84 % 0,09
ESPA Stock Global Emerging – Markets 210,970000 5,50 % 12,95 % -6,60 % 0,83
ESPA Stock Istanbul 335,510000 8,84 % 17,04 % -16,19 % 0,55
ESPA Stock Japan 109,300000 1,84 % 8,57 % -6,20 % 0,30
ESPA Bond Euro - Corporate 193,680000 1,15 % 2,30 % -1,12 % 1,03
ESPA Stock Global 103,980000 -1,00 % 7,26 % -7,70 % -0,13
ESPA Bond Dollar 108,614779 -13,96 % 0,23 % -15,51 % -0,90
ESPA Reserve Euro Plus 117,120000 0,09 % 0,27 % -0,22 % 0,39
ESPA Reserve Dollar 111,436789 -13,01 % 0,74 % -15,34 % -0,85
ERSTE Responsible Stock America 328,209605 -5,33 % 3,50 % -8,54 % -0,62
ESPA Reserve Corporate 136,750000 0,89 % 0,97 % -0,13 % 6,79
ESPA RESERVE EURO 1 283,800000 0,12 % 0,17 % -0,05 % 2,51
ESPA Bond Euro Rent VT 168,600000 0,54 % 1,66 % -2,02 % 0,27
ESPA Bond Europe High-Yield 192,960000 3,55 % 4,68 % -1,29 % 2,75
ESPA Bond USA Corporate 165,930000 -0,01 % 2,63 % -2,57 % -0,00
ESPA Bond USA High Yield 200,340000 1,12 % 4,63 % -3,36 % 0,33
ERSTE Bond Emerging Markets 201,610000 1,89 % 4,51 % -2,50 % 0,75
ERSTE Bond Danubia 174,900000 -0,21 % 2,25 % -3,11 % -0,07
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 179,480000 -1,29 % 0,00 % -1,29 % -1,00
ESPA Bond Inflation Linked 125,030000 0,10 % 0,26 % -0,25 % 0,39
Priemer: 228,348235 -0,44 % 4,34 % -5,34 % 0,60