ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 174,290000 4,25 % 8,62 % -4,02 % 1,06
ESPA Stock Europe - Property 337,220000 6,45 % 7,56 % -1,33 % 4,84
ESPA Stock Europe-Emerging 90,250000 -7,72 % 2,34 % -9,83 % -0,79
ESPA Stock Global Emerging – Markets 208,520000 -0,67 % 3,66 % -4,18 % -0,16
ESPA Stock Istanbul 243,650000 -23,68 % 1,16 % -25,02 % -0,95
ESPA Stock Japan 113,140000 5,14 % 6,64 % -1,40 % 3,66
ESPA Bond Euro - Corporate 193,210000 -0,16 % 0,19 % -1,05 % -0,15
ESPA Stock Global 115,630000 10,57 % 12,99 % -2,15 % 4,92
ESPA Bond Dollar 114,891074 5,71 % 5,82 % -1,34 % 4,26
ESPA Reserve Euro Plus 116,390000 -0,59 % 0,02 % -0,91 % -0,65
ESPA Reserve Dollar 118,441031 6,55 % 6,82 % -0,88 % 7,44
ERSTE Responsible Stock America 364,568490 11,56 % 13,49 % -1,70 % 6,78
ESPA Reserve Corporate 135,510000 -0,57 % 0,09 % -0,74 % -0,76
ESPA RESERVE EURO 1 275,260000 -0,44 % 0,00 % -0,46 % -0,94
ESPA Bond Euro Rent VT 168,830000 -1,46 % 0,00 % -2,50 % -0,59
ESPA Bond Europe High-Yield 190,870000 -0,43 % 0,72 % -1,46 % -0,30
ESPA Bond USA Corporate 161,320000 -1,77 % 0,10 % -2,04 % -0,87
ESPA Bond USA High Yield 201,450000 1,25 % 1,32 % -0,72 % 1,74
ERSTE Bond Emerging Markets 192,360000 -3,80 % 0,45 % -4,22 % -0,90
ERSTE Bond Danubia 164,530000 -5,01 % 0,40 % -5,39 % -0,93
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 173,360000 -2,70 % 0,38 % -3,06 % -0,88
ESPA Bond Inflation Linked 125,560000 0,15 % 0,26 % -1,01 % 0,15
Priemer: 226,329573 0,12 % 3,32 % -3,43 % 1,18