ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 29.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 179,420000 13,69 % 15,97 % -5,02 % 2,73
ESPA Stock Europe - Property 310,870000 -1,24 % 1,87 % -13,89 % -0,09
ESPA Stock Europe-Emerging 93,970000 14,29 % 21,92 % -8,84 % 1,62
ESPA Stock Global Emerging – Markets 204,270000 14,58 % 15,09 % -5,51 % 2,65
ESPA Stock Istanbul 341,800000 11,41 % 11,41 % -20,66 % 0,55
ESPA Stock Japan 102,980000 13,18 % 17,95 % -4,45 % 2,96
ESPA Bond Euro - Corporate 192,220000 -0,77 % 0,42 % -2,95 % -0,26
ESPA Stock Global 104,320000 9,02 % 10,61 % -4,69 % 1,92
ESPA Bond Dollar 118,213545 -5,62 % 1,21 % -7,13 % -0,79
ESPA Reserve Euro Plus 117,080000 -0,61 % 0,07 % -0,91 % -0,67
ESPA Reserve Dollar 119,327195 -1,93 % 6,71 % -8,46 % -0,23
ERSTE Responsible Stock America 340,101798 8,06 % 10,85 % -5,02 % 1,61
ESPA Reserve Corporate 136,150000 0,73 % 0,73 % -0,50 % 1,45
ESPA RESERVE EURO 1 283,610000 0,19 % 0,19 % -0,13 % 1,52
ESPA Bond Euro Rent VT 167,070000 -5,03 % 0,39 % -5,75 % -0,87
ESPA Bond Europe High-Yield 190,150000 5,95 % 6,11 % -1,50 % 3,97
ESPA Bond USA Corporate 168,340000 -1,74 % 0,26 % -4,70 % -0,37
ESPA Bond USA High Yield 200,970000 7,38 % 7,51 % -2,31 % 3,19
ERSTE Bond Emerging Markets 201,180000 1,08 % 2,15 % -6,49 % 0,17
ERSTE Bond Danubia 177,530000 -1,80 % 0,00 % -5,59 % -0,32
Priemer: 237,478627 4,04 % 6,57 % -5,73 % 1,04