ERSTE-SPARINVEST
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 02.06.2017 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
ESPA Stock Europe 175,460000 -3,25 % 0,42 % -8,36 % -0,39
ESPA Stock Europe - Property 331,930000 4,15 % 4,15 % -7,69 % 0,54
ESPA Stock Europe-Emerging 93,810000 0,31 % 13,98 % -12,96 % 0,02
ESPA Stock Global Emerging – Markets 211,850000 6,35 % 13,38 % -7,14 % 0,89
ESPA Stock Istanbul 284,790000 -12,43 % 10,95 % -21,07 % -0,59
ESPA Stock Japan 112,180000 7,77 % 11,94 % -7,77 % 1,00
ESPA Bond Euro - Corporate 193,740000 0,45 % 1,56 % -1,32 % 0,34
ESPA Stock Global 109,380000 4,99 % 8,14 % -7,70 % 0,65
ESPA Bond Dollar 110,799190 -7,94 % 1,08 % -12,66 % -0,63
ESPA Reserve Euro Plus 117,100000 -0,03 % 0,18 % -0,26 % -0,10
ESPA Reserve Dollar 114,402416 -5,58 % 0,70 % -10,45 % -0,53
ERSTE Responsible Stock America 337,744023 -1,05 % 5,13 % -8,93 % -0,12
ESPA Reserve Corporate 136,330000 0,25 % 0,63 % -0,42 % 0,60
ESPA RESERVE EURO 1 280,610000 -0,19 % 0,10 % -0,29 % -0,66
ESPA Bond Euro Rent VT 171,180000 1,51 % 1,60 % -2,02 % 0,75
ESPA Bond Europe High-Yield 192,810000 1,93 % 3,12 % -1,72 % 1,12
ESPA Bond USA Corporate 162,260000 -3,50 % 1,28 % -4,73 % -0,74
ESPA Bond USA High Yield 199,490000 -0,86 % 3,03 % -4,02 % -0,21
ERSTE Bond Emerging Markets 195,240000 -3,49 % 2,22 % -5,59 % -0,62
ERSTE Bond Danubia 170,660000 -4,45 % 0,34 % -4,77 % -0,93
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate 175,430000 -3,52 % 0,00 % -3,52 % -1,00
ESPA Bond Inflation Linked 125,650000 0,59 % 0,59 % -0,40 % 1,48
Priemer: 227,402074 -0,82 % 3,84 % -6,08 % 0,04