Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.10.2016 do 06.10.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO fond maximalizovaných výnosov 0,046546 22,93 % 22,93 % -3,01 % 7,63
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037257 -0,10 % 0,01 % -0,12 % -0,88
SPORO Eurový dlhopisový fond 0,054158 -0,18 % 0,00 % -0,95 % -0,18
SPORO Globálny akciový fond 0,046044 12,09 % 12,09 % -2,81 % 4,29
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 0,033859 2,01 % 2,37 % -2,59 % 0,77
SPORO Euro Plus Fond 0,046494 -0,26 % 0,00 % -0,28 % -0,94
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. 0,043685 1,95 % 1,95 % -1,93 % 1,01
SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010680 4,92 % 4,92 % -2,21 % 2,23
SPORO ŠIP Balans, o.p.f. 0,010595 2,39 % 2,39 % -2,18 % 1,09
SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010467 -0,30 % 0,00 % -2,04 % -0,15
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010582 2,25 % 2,75 % -1,60 % 1,41
Priemer: 0,031852 4,34 % 4,49 % -1,79 % 1,48