Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 25.07.2016 do 14.07.2017
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
SPORO fond maximalizovaných výnosov 0,045163 21,60 % 21,60 % -3,70 % 5,84
SPORO Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037265 -0,10 % 0,00 % -0,10 % -1,00
SPORO Eurový dlhopisový fond 0,053983 0,00 % 0,71 % -1,16 % 0,00
SPORO Globálny akciový fond 0,045013 10,37 % 10,57 % -2,87 % 3,62
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 0,033341 2,40 % 4,36 % -2,59 % 0,93
SPORO Euro Plus Fond 0,046521 -0,09 % 0,18 % -0,35 % -0,27
SPORO Aktívne portfólio, o.p.f. 0,043425 2,03 % 2,52 % -1,83 % 1,11
SPORO ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010555 4,39 % 4,45 % -2,12 % 2,07
SPORO ŠIP Balans, o.p.f. 0,010527 2,30 % 2,51 % -2,12 % 1,09
SPORO ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010421 -0,75 % 0,47 % -2,50 % -0,30
SPORO Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010483 3,02 % 4,50 % -1,60 % 1,89
Priemer: 0,031518 4,11 % 4,72 % -1,90 % 1,36