Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 04.05.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037236 -0,03 % 0,00 % -0,03 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046348 -0,24 % 0,00 % -0,24 % -1,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054166 0,05 % 0,06 % -0,29 % 0,19
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032839 -3,33 % 0,00 % -3,33 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010600 -0,34 % 0,00 % -0,35 % -0,97
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,046950 -5,01 % 0,59 % -8,39 % -0,60
AM SLSP Globálny akciový fond 0,046967 -3,89 % 0,96 % -7,82 % -0,50
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042999 -2,20 % 0,00 % -2,23 % -0,99
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010499 -3,71 % 0,20 % -3,91 % -0,95
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010416 -2,79 % 0,11 % -2,90 % -0,96
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010349 -1,35 % 0,03 % -1,38 % -0,98
Priemer: 0,031761 -2,08 % 0,18 % -2,81 % -0,80