Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 30.03.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037230 -0,03 % 0,00 % -0,03 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,34 % 0,00 % -0,35 % -0,99
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 -0,09 % 0,06 % -0,30 % -0,31
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -3,33 % 0,00 % -3,33 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,72 % 0,07 % -1,78 % -0,96
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 3,11 % 4,13 % -0,98 % 3,19
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 2,92 % 3,77 % -0,82 % 3,57
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -0,07 % 0,50 % -0,57 % -0,13
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 0,51 % 1,26 % -0,75 % 0,69
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 0,06 % 0,52 % -0,64 % 0,09
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -0,63 % 0,12 % -0,97 % -0,64
Priemer: 0,031826 0,04 % 0,95 % -0,96 % 0,23