Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 19.01.2018 do 09.02.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037246 -0,01 % 0,00 % -0,01 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046435 -0,05 % 0,00 % -0,05 % -1,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054012 -0,23 % 0,00 % -0,25 % -0,94
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,033776 -0,57 % 0,00 % -0,57 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010610 -0,24 % 0,00 % -0,24 % -1,00
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,045765 -7,40 % 0,59 % -7,95 % -0,93
AM SLSP Globálny akciový fond 0,046108 -5,64 % 0,96 % -6,54 % -0,86
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,043057 -2,07 % 0,00 % -2,07 % -1,00
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010557 -3,18 % 0,20 % -3,38 % -0,94
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010485 -2,15 % 0,11 % -2,26 % -0,95
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010386 -1,00 % 0,03 % -1,03 % -0,97
Priemer: 0,031676 -2,05 % 0,17 % -2,21 % -0,96