Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 05.01.2018 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037230 -0,05 % 0,00 % -0,05 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,52 % 0,00 % -0,52 % -1,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 -0,22 % 0,00 % -0,44 % -0,51
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -3,95 % 0,00 % -3,95 % -1,00
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,96 % 0,06 % -2,01 % -0,97
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 -1,67 % 2,50 % -8,39 % -0,20
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 -1,58 % 2,31 % -7,82 % -0,20
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -2,21 % 0,22 % -2,43 % -0,91
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -2,50 % 0,86 % -3,91 % -0,64
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -2,25 % 0,39 % -2,90 % -0,77
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -1,74 % 0,00 % -1,97 % -0,88
Priemer: 0,031826 -1,70 % 0,58 % -3,13 % -0,74