Asset Management Slovenskej sporiteľne
Výkonnosť fondov

Zobraziť:

Výkonnosť Majetok

Mena:

Funkcie:

Štatistika od 26.09.2017 do 22.06.2018
Fond Kurz v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
AM SLSP Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. 0,037230 -0,08 % 0,00 % -0,08 % -1,00
AM SLSP Euro Plus Fond 0,046237 -0,58 % 0,00 % -0,58 % -1,00
AM SLSP Eurový dlhopisový fond 0,054097 -0,13 % 0,18 % -0,52 % -0,26
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 0,032665 -3,38 % 0,59 % -3,95 % -0,86
AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 0,010422 -1,46 % 0,72 % -2,16 % -0,67
AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov 0,047695 5,22 % 9,68 % -8,39 % 0,62
AM SLSP Globálny akciový fond 0,047461 4,66 % 8,79 % -7,82 % 0,60
AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 0,042957 -1,21 % 1,25 % -2,43 % -0,50
AM SLSP ŠIP Aktív, o.p.f. 0,010562 -0,37 % 3,07 % -3,91 % -0,09
AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 0,010445 -1,00 % 1,67 % -2,90 % -0,35
AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 0,010314 -1,41 % 0,38 % -2,02 % -0,70
Priemer: 0,031826 0,02 % 2,39 % -3,16 % -0,38